ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 3 หน้า


  


หางานบุคคล , หางานฝึกอบรม , หางานสรรหา อัพเดทที่นี่


หางาน บุคคล, ตำแหน่งงานว่าง ฝึกอบรม , สมัครงาน สรรหา | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงาน กลุ่ม ตรงตามความสามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
หางานหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
    เพศหญิง อายุระหว่าง 28 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาระดับชั้น ปวส. /ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ มีประสบการณ์บุคคลด้านค่าจ้าง สวัสดิการ ภงด1 อย่างน้อย3ปี มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน มีประสบการณ์ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านบริหารในโรงงาน มีความเป็นผู้นำสูง มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีความรู้ด้าน ISO9001 / ISO14001 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี (สามารถพูดภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
   
   
   
   

บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 พฤศจิกายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (โรงงานด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (โรงงานด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี)
    เพศชาย/หญิง อายุ 20-28 ปี จบการศึกษา ปวช. - ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์ / บัญชี-การเงิน ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ทางด้านธุรการประสานงาน อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ทำ OT ได้ มีอัธยาศัยดี มีภสวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ชอบทำงานเป็นทีม มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่น หากสามารถสื่อสารภาษาพม่าได้ทางบริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.ได้
   
   
   
   

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 ตุลาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม
    เพศชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการสรรหาว่าจ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ ผ่านการอบรม ISO 9001,GMP&HACCP และ ISO 14001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน/สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี สามารถควบคุมพนักงานได้ มีมนุษยสัมพันธ์,มีความรับผิดชอบสูง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี สามารถติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลได้เป็นอย่างดี
   
   
   
   

VAVA PACK CO.,LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 ตุลาคม 2561
หางานHR Manager (ปฏิบัติงานที่ซอยกาญจนาภิเษก) HR Manager (ปฏิบัติงานที่ซอยกาญจนาภิเษก)
    เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 25-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ตรงด้านการวางแผนและจัดทำแบบประเมิน และพัฒนาบุคลากร หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ SMEs จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
   
   
   
   

1577 Home Shopping Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 ตุลาคม 2561
หางานผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    อายุ 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปี ขึ้นไป
   
   
   
   

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด / เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co., Ltd/ State Group
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 ตุลาคม 2561
หางานหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร
    วุฒิ ปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพศ ชาย อายุ 30 - 35 ปี มีแนวคิดและหลักในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร และจัดทำระบบการพัฒนาบุคลากร มีบุคลิกและอัธยาศัยดี สามารถประสานงานและร่วมทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
   
   
   
   

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 ตุลาคม 2561
หางานHR & GA Manager HR & GA Manager
    Male / Female 38 - 41 years. Bachelor's Degree any related field. Experience more than 20 years in HR&GA management. Good communication in English and communicable in Japanese. Strong Leadership skills and organizational development skill. Effective interpersonal and influencing skills. Presentation and Negotiation skills
   
   
   
   

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 กันยายน 2561
หางานSenior Staff (HR-Training) Senior Staff (HR-Training)
    เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานฝึกอบรม 5 ปีขึ้นไป มีทักษะด้านการสื่อสาร, การพูด, การนำเสนอ, การคิด-วิเคราะห์ มีภาวะผู้นำ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
   
   
   
   

Bridgestone NCR Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 กันยายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
    เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิขั้นต่ำ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ต้องมีประสบการณ์ด้านงานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี หากมีประสบการณ์ด้าน แรงงานต่างด้าว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในทางด้านบุคคล ,ค่าแรง ,ประกันสังคมฯลฯ
   
   
   
   

บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 03 กันยายน 2561
หางานSenior HR Officer Senior HR Officer
    เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, Internet ได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม และการจัดการฝึกอบรม หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 สิงหาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    เพศชาย/ หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล
   
   
   
   

บริษัท เวหา คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 สิงหาคม 2561
หางานผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุุคคลและธุรการ (Human Resource Division Manager) ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุุคคลและธุรการ (Human Resource Division Manager)
    เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ ระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี มีทัศนคติดี ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน สามารถใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี
   
   
   
   

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 สิงหาคม 2561
หางานวิทยากร (Team Building Trainer) วิทยากร (Team Building Trainer)
    อายุ 28-35 ปี ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษา ป.ตรี - ป.โท (ไม่จำกัดสาขา) ประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรม หรือ การเป็นวิทยากรบรรยาย 1-3 ปี บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ รอบคอบ สื่อสารชัดเจน ตรงประเด็น สามารถทำสื่อประกอบการบรรยายหรือ สื่อประกอบการทำกิจกรรม ได้น่าสนใจ ทันสมัย สามารถวางแผนงาน แก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้เป็นอย่างดี มีทักษะการใช้ โปรแกรม MS- Power Point/Word/Excel เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำ
   
   
   
   

UP Consulting & Training Co., Ltd. (UP2BE)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณด้านงานฝึกอบรม งานบุคคลธุรการไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องการคิดค่าจ้างเงินเดือน และกฎหมายแรงงานพอสมควร มีความรู้เรื่องการสรรหาว่าจ้างเป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีหากใช้โปรแกรม Bplus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถจัดกิจกรรม CSR ได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดี
   
   
   
   

บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่บุคคล เอกสารต่างด้าว เจ้าหน้าที่บุคคล เอกสารต่างด้าว
    วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ เริ่มงานได้ทันที
   
   
   
   

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กรกฎาคม 2561
หางานผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ด้านแรงงานสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ด้านแรงงานสัมพันธ์
    ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ 3 ปีขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัดิการ มีทักษะการประสานงาน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม
   
   
   
   

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กรกฎาคม 2561
หางานผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ด้านสรรหาแรงงานต่างด้าว ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ด้านสรรหาแรงงานต่างด้าว
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการสรรหา/คัดเลือกพนักงานรายวัน พนักงานต่างด้าว อย่างน้อย 3 ปี มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาพม่าได้ สามารถเดินทางสรรหาพนักงานต่างจังหวัดได้
   
   
   
   

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กรกฎาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่สนับสนุนการอบรม - พระราม 3 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการอบรม - พระราม 3
    ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา สามารถใช้ Microsoft Office (Word,Excel,Powerpoint) ได้ มีทักษะในการประสานงาน มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
   
   
   
   

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 6 อัตรา
ประกาศงาน 11 กรกฎาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
    เพศชาย ,หญิง อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร และการสร้างแรงจูงใจ มีความอดทน และทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
   
   
   
   

QUiNT CORPORATION CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 กรกฎาคม 2561
หางานผู้จัดการระบบการบริหารผลงานปฎิบัติงาน&พัฒนาฝึกอบรม ผู้จัดการระบบการบริหารผลงานปฎิบัติงาน&พัฒนาฝึกอบรม
    เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 วุฒิการศึกษษปริญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานบริหารระบบการประเมินผลงาน&พัฒนาฝึกอบรม 5 ปีขึ้นไป สามารถใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐานได้ดี Ms.Office และอื่นๆได้ดี มีบุคลิกภาพดี มีสภาวะเป็นผู้นำ วางแผน สร้างทีม นำทีมได้ แก้ไขปัญหาได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติเชิงบวก มีใจรักการบริการ มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน การทำงานในเชิงรุก มีทักษะด้านการสอนงาน , การจัดทำสื่อการสอนทุกรูปแบบ เช่น Powerpoint , VDO อื่นๆ มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลยุคใหม่ เครื่องมือต่างๆ เช่น Competency , BSC , Succession Plan , Career Path , IDP เป็นต้น เป็นวิทยากรได้
   
   
   
   

บริษัท ซูเล็ค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 กรกฎาคม 2561คำแนะนำสำหรับบริษัท :

1. ท่านกำลังมองหาประกาศ ตำแหน่งงานว่างบุคคลอยู่หรือเปล่า ? ท่านสามารถฝากประวัติส่วนตัว (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกเรซูเม่เพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการรับสมัครงาน เกี่ยวกับ ตำแหน่งงานว่างฝึกอบรม ซึ่งมีข้อมูล ตำแหน่งงานว่างสรรหา อัพเดททุกวัน และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานว่างได้โดยตรงผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใช้งาน 52565 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128212 คน