SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 5 หน้า


  


หางานบุคคล , หางานฝึกอบรม , หางานสรรหา อัพเดทที่นี่


หางาน บุคคล, ตำแหน่งงานว่าง ฝึกอบรม , สมัครงาน สรรหา | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงาน กลุ่ม ตรงตามความสามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
หางานHR & GA Manager HR & GA Manager
    Male / Female 38 - 41 years. Bachelor's Degree any related field. Experience more than 20 years in HR&GA management. Good communication in English and communicable in Japanese. Strong Leadership skills and organizational development skill. Effective interpersonal and influencing skills. Presentation and Negotiation skills
   
   
   
   

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 กันยายน 2561
หางานSenior Staff (HR-Training) Senior Staff (HR-Training)
    เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานฝึกอบรม 5 ปีขึ้นไป มีทักษะด้านการสื่อสาร, การพูด, การนำเสนอ, การคิด-วิเคราะห์ มีภาวะผู้นำ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
   
   
   
   

Bridgestone NCR Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 กันยายน 2561
หางานพนักงานฝ่ายบุคคล ชั่วคราว 6 เดือน พนักงานฝ่ายบุคคล ชั่วคราว 6 เดือน
    เพศหญิง อายุ 20-22 ปี กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบริหารงานบุคคล หรือสาขาบัญชี สามารถใช้โปรแกรม MS Office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบและปฏิภาณที่ดี มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเรียนรู้
   
   
   
   

บริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 กันยายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
    เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิขั้นต่ำ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ต้องมีประสบการณ์ด้านงานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี หากมีประสบการณ์ด้าน แรงงานต่างด้าว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในทางด้านบุคคล ,ค่าแรง ,ประกันสังคมฯลฯ
   
   
   
   

บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 03 กันยายน 2561
หางานSenior HR Officer Senior HR Officer
    เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, Internet ได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม และการจัดการฝึกอบรม หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 สิงหาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    เพศชาย/ หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล
   
   
   
   

บริษัท เวหา คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 สิงหาคม 2561
หางานผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุุคคลและธุรการ (Human Resource Division Manager) ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุุคคลและธุรการ (Human Resource Division Manager)
    เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ ระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี มีทัศนคติดี ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน สามารถใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี
   
   
   
   

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 สิงหาคม 2561
หางานวิทยากร (Team Building Trainer) วิทยากร (Team Building Trainer)
    อายุ 28-35 ปี ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษา ป.ตรี - ป.โท (ไม่จำกัดสาขา) ประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรม หรือ การเป็นวิทยากรบรรยาย 1-3 ปี บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ รอบคอบ สื่อสารชัดเจน ตรงประเด็น สามารถทำสื่อประกอบการบรรยายหรือ สื่อประกอบการทำกิจกรรม ได้น่าสนใจ ทันสมัย สามารถวางแผนงาน แก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้เป็นอย่างดี มีทักษะการใช้ โปรแกรม MS- Power Point/Word/Excel เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำ
   
   
   
   

UP Consulting & Training Co., Ltd. (UP2BE)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณด้านงานฝึกอบรม งานบุคคลธุรการไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องการคิดค่าจ้างเงินเดือน และกฎหมายแรงงานพอสมควร มีความรู้เรื่องการสรรหาว่าจ้างเป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีหากใช้โปรแกรม Bplus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถจัดกิจกรรม CSR ได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดี
   
   
   
   

บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่บุคคล เอกสารต่างด้าว เจ้าหน้าที่บุคคล เอกสารต่างด้าว
    วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ เริ่มงานได้ทันที
   
   
   
   

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กรกฎาคม 2561
หางานผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ด้านแรงงานสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ด้านแรงงานสัมพันธ์
    ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ 3 ปีขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัดิการ มีทักษะการประสานงาน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม
   
   
   
   

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กรกฎาคม 2561
หางานผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ด้านสรรหาแรงงานต่างด้าว ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ด้านสรรหาแรงงานต่างด้าว
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการสรรหา/คัดเลือกพนักงานรายวัน พนักงานต่างด้าว อย่างน้อย 3 ปี มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาพม่าได้ สามารถเดินทางสรรหาพนักงานต่างจังหวัดได้
   
   
   
   

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กรกฎาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่สนับสนุนการอบรม - พระราม 3 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการอบรม - พระราม 3
    ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา สามารถใช้ Microsoft Office (Word,Excel,Powerpoint) ได้ มีทักษะในการประสานงาน มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
   
   
   
   

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 6 อัตรา
ประกาศงาน 11 กรกฎาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
    เพศชาย ,หญิง อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร และการสร้างแรงจูงใจ มีความอดทน และทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
   
   
   
   

QUiNT CORPORATION CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 กรกฎาคม 2561
หางานผู้จัดการระบบการบริหารผลงานปฎิบัติงาน&พัฒนาฝึกอบรม ผู้จัดการระบบการบริหารผลงานปฎิบัติงาน&พัฒนาฝึกอบรม
    เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 วุฒิการศึกษษปริญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานบริหารระบบการประเมินผลงาน&พัฒนาฝึกอบรม 5 ปีขึ้นไป สามารถใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐานได้ดี Ms.Office และอื่นๆได้ดี มีบุคลิกภาพดี มีสภาวะเป็นผู้นำ วางแผน สร้างทีม นำทีมได้ แก้ไขปัญหาได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติเชิงบวก มีใจรักการบริการ มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน การทำงานในเชิงรุก มีทักษะด้านการสอนงาน , การจัดทำสื่อการสอนทุกรูปแบบ เช่น Powerpoint , VDO อื่นๆ มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลยุคใหม่ เครื่องมือต่างๆ เช่น Competency , BSC , Succession Plan , Career Path , IDP เป็นต้น เป็นวิทยากรได้
   
   
   
   

บริษัท ซูเล็ค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 กรกฎาคม 2561
หางานRecruiter (ย่านรามคำแหง) Recruiter (ย่านรามคำแหง)
    การศึกษา ปริญญาตรี รักการเรียนรู้และชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ถนัดการทํางานกับคน มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการประสานงาน มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้วยตัวเอง ชอบการพัฒนาตัวเอง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงาน
   
   
   
   

360 Quality Management Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 กรกฎาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริหารทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริหารทรัพยากรบุคคล
    1. วุฒิปริญญาตรี การบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านHuman resource management อย่างน้อย1-2ปีขึ้นไป 3. สื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก ปรับตัวได้ดี มีวินัยสูง ตรงต่อเวลา 4. มีความต้องการเติบโต ก้าวหน้าไปกับองค์กร สามารถพัฒนาตนเอง ยอมรับและปรับปรุงการทำงาน 5. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 6. สามารถใช้MS officeได้อย่างดี 7. สามารถติดต่องานกับราชการและประสานงานได้ดี 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   

บีเอสแอล คลินิก
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 มิถุนายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบุคคล
    1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป 3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   

บริษัท คิว ดิสตริบิวเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 มิถุนายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
    1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 2. -ปริญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. - มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. - มีความรู้เรื่อง KPI Competency ประเมินผลการปฎิบัติงาน 5. - สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี
   
   
   
   

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 มิถุนายน 2561
หางานผช.ผจกฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ผช.ผจกฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
    เพศชาย/หญิง เท่านั้น อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ,รัฐศาสตร์ .นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี ทุ่มเทงานที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีประสบการณ์ในงานด้านบุคคลและธุรการโดยตรงไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถทำงานที่โรงงานอ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ มีบุคลิกภาพดี, ปฏิภาณไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี หากสามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน B-Plus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาสมัครงานที่โรงงาน กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ?รับพิจารณาใบสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ที่ประกาศเท่านั้น
   
   
   
   

บริษัท เอกอุทัย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 มิถุนายน 2561คำแนะนำสำหรับบริษัท :

1. ท่านกำลังมองหาประกาศ ตำแหน่งงานว่างบุคคลอยู่หรือเปล่า ? ท่านสามารถฝากประวัติส่วนตัว (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกเรซูเม่เพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการรับสมัครงาน เกี่ยวกับ ตำแหน่งงานว่างฝึกอบรม ซึ่งมีข้อมูล ตำแหน่งงานว่างสรรหา อัพเดททุกวัน และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานว่างได้โดยตรงผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2561

ผู้ใช้งาน 52397 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128172 คน