SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กมธ.แรงงาน วุฒิสภา เตรียมผลักดัน กม.แรงงานหลายฉบับ

กมธ.แรงงาน วุฒิสภา เตรียมผลักดัน กม.แรงงานหลายฉบับ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กม.แรงงาน, กมธ.แรงงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ กม.แรงงาน, กมธ.แรงงาน7 ธ.ค. 53 - นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล  สว.สมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา กล่าวว่าในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการได้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้ม ครองแรงงานไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ... ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ... ซึ่งร่างพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาและได้ส่ง กลับไปสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประกาศเป็นกฎหมายแล้ว

นายสุวิศว์  กล่าวอีกว่า ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ... ถือเป็นกฎหมายใหม่ที่จะขยายการคุ้มครองแรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดให้นายจ้างต้องมีสัญญาจ้างงานและกำหนดวันจ่ายค่า แรงอย่างชัดเจน ซึ่งเดิมการจ้างงานในลักษณะดังกล่าวไม่มีกฎหมายคุ้มครอง ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะสามารถสร้างความเป็นธรรมและคุ้มครองแรง งานได้มากขึ้น

นอกจากนี้นายสุวิศว์ ยังกล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ... ที่ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกำหนดนโยบายการจัดการโรงงานหรือสถานที่การทำงานให้เป็นไปตามร่างพระราช บัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งระบบ นอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการสามารถดำเนิน การได้ทั้งหมดและทำหน้าที่แทนกรมสวัสดิการแรงงาน ซึ่งคณะกรรมาธิการได้พิจารณาบนพื้นฐานความต้องการของแรงงาน เพื่อให้กฎหมายสามารถแก้ปัญหาของแรงงานและคุ้มครองสวัสดิการของแรงงานได้ อย่างแท้จริง

(แนวหน้า, 7-12-2553)
ลงวันที่ 04/01/2011 12:04:09
จำนวนผู้ชม 1356
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ