SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับหัวหน้างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (บัดนี้ - 5 กรกฏาคม 2554)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับหัวหน้างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (บัดนี้ - 5 กรกฏาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับหัวหน้างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับหัวหน้างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำนักงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร หัวหน้างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 

 จำนวน
 ๑ อัตรา


 คุณสมบัติ
 -ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 - เป็นผู้ปฏิบัติงานภายในจุฬาฯ
 - มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 - มีความสามารถในการรวบรวม ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้
 - มีความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาในงานได้
 -มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
 - มีความเข้าใจในกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
 - มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ในงานได้ดี
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่จำเป็นในงาน เช่น CU-ERP และมีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่ใช้การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี
 - ในกรณีผ่านการอบรมหลักสูตรในการเป็นผู้บริหารในระดับต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานหรือภารกิจ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี


 หลักฐานการสมัคร
 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด


 ระยะเวลาสมัคร
 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๕ ก.ค. ๕๔ ในวันและเวลาราชการ


 สนใจติดต่อ
 งานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี ๕ ชั้น ๗ โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๐, ๐-๒๒๑๘-๐๑๙๑
ลงวันที่ 01/07/2011 11:09:55
จำนวนผู้ชม 962
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51698 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127933 คน