SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัดนี้ - 3 สิงหาคม 2554)

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัดนี้ - 3 สิงหาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงาน

 เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7

 

 จำนวน
 ๑ อัตรา


 คุณสมบัติ
 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิปริญญาตรี
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปโดยเฉพาะ Microsoft Office ได้ดี


 หลักฐานการสมัคร
 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด


 ระยะเวลาสมัคร
 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๓ ส.ค. ๕๔ ในวันและเวลาราชการ


 สนใจติดต่อ
 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร ชั้น ๓ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘- ๒๐๑๗ ต่อ ๓๒๕
ลงวันที่ 29/07/2011 11:14:35
จำนวนผู้ชม 1574
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ