ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย รับรองผู้อำนวยการสมาคมฯ (บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2555

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย รับรองผู้อำนวยการสมาคมฯ (บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2555 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย รับรองผู้อำนวยการสมาคมฯ (บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2555, ข้อมูลเกี่ยวกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย รับรองผู้อำนวยการสมาคมฯ (บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2555ด้วย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม
 ตลอดจนให้บริการต่าง ๆ ในเรื่องการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก การส่งเสริมชีวิตครอบครัว
 ศึกษาการป้องกันโรคเอดส์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์
 จะรับสมัครเจ้าหน้าที่

 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการของสมาคมฯ ช่วยผู้อำนวยการสมาคมฯ รับผิดชอบงาน
 ด้านบริหารจัดการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานช่วยผู้อำนวยการสมาคมฯ ทั้งด้านการบริหารจัดการและงานวิชาการ ตลอดจนงานอื่น ๆ
 เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารและจัดการโครงการ อย่างน้อย 5 ปี
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ด้าน IT เป็นอย่างดี
 5. เป็นผู้มีจริยธรรมและมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์

 ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัว-ประชาชน มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : info@ppat.or.th , ppat.bkk@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 18/01/2012 09:39:35
จำนวนผู้ชม 934
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ใช้งาน 53943 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128405 คน