SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 11/2555

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 11/2555 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 11/2555, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 11/2555กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 11/2555 ดังนี้

 1. นักพัฒนาสังคม (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 76 จังหวัดบึงกาฬ) 3 อัตรา สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 76 จังหวัดบึงกาฬ 289/15-16 ม.1 ถ.เจ้าแม่สองนาง ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โทร. 0-4249-2765
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

 2. พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 76 จังหวัดบึงกาฬ) สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 76 จังหวัดบึงกาฬ 289/15-16 ม.1 ถ.เจ้าแม่สองนาง ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โทร. 0-4249-2765
 - วุฒิ ปวช. ทุกสาขา
 - มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 - พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ในอัตราความเร็วสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ
 - กรณีพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

 3. พนักงานบริการ (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 76 จังหวัดบึงกาฬ) สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 76 จังหวัดบึงกาฬ 289/15-16 ม.1 ถ.เจ้าแม่สองนาง ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โทร. 0-4249-2765
 - วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 4. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 76 จังหวัดบึงกาฬ) สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 76 จังหวัดบึงกาฬ 289/15-16 ม.1 ถ.เจ้าแม่สองนาง ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โทร. 0-4249-2765
 - วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

 5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ) สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ ภายในบริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใกล้ตึกสำนักงานธนานุเคราะห์ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร. 0-2659-6306
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

 6. นักพัฒนาสังคม (กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ) 2 อัตรา สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ ภายในบริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใกล้ตึกสำนักงานธนานุเคราะห์ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร. 0-2659-6306
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

 7. นักสังคมสงเคราะห์ (กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ) 2 อัตรา สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ ภายในบริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใกล้ตึกสำนักงานธนานุเคราะห์ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร. 0-2659-6306
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 8. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ) สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ ภายในบริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใกล้ตึกสำนักงานธนานุเคราะห์ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร. 0-2659-6306
 - วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ

 9. เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ) สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ ภายในบริเวณกรมพัฒนาสังคม สวัสดิการ ใกล้ตึกสำนักงานธนานุเคราะห์ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร. 0-2659-6306
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือวุฒิ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 - ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 3 รูป
 2. สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 15/03/2012 14:23:08
จำนวนผู้ชม 1242
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51698 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127933 คน