SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คนทำงานบ้านบุกกระทรวงแรงงานร้องดันเข้าประกันสังคม-กำหนด ชม.ทำงานให้ชัด

คนทำงานบ้านบุกกระทรวงแรงงานร้องดันเข้าประกันสังคม-กำหนด ชม.ทำงานให้ชัด | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คนทำงานบ้านบุกกระทรวงแรงงานร้องดันเข้าประกันสังคม-กำหนด ชม.ทำงานให้ชัด, ข้อมูลเกี่ยวกับ คนทำงานบ้านบุกกระทรวงแรงงานร้องดันเข้าประกันสังคม-กำหนด ชม.ทำงานให้ชัด

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่กระทรวงแรงงาน เครือข่ายคนทำงานบ้านนำโดยนางสมร พาสมบูรณ์ ประธานเครือข่ายพร้อมด้วยสมาชิกและผู้แทนภาคเอกชน เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพรวมกว่า 10 คน เข้าพบนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอปัญหาของคนรับใช้ตามบ้าน

นางสมรกล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ออกกฎกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ทำให้คนรับใช้ตามบ้านที่ได้รับการคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎกระทรวงดังกล่าวออกมาแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมปัญหาของคนรับใช้ตามบ้าน

จึงอยากให้กระทรวงแรงงานผลักดันให้ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 189 และ 177 เช่น นายจ้างต้องจัดที่พักในบ้านให้เป็นสัดส่วน มีสวัสดิการอาหาร

อีกทั้งช่วยผลักดันให้คนรับใช้ตามบ้านเข้าสู่ระบบประกันสังคมและขอให้ กระทรวงแรงงานปรับปรุงกฎกระทรวงโดยกำหนดชั่วโมงการทำงานของคนรับใช้ตามบ้าน ให้ชัดเจน เพราะคนรับใช้ตามบ้านส่วนใหญ่ต้องทำงานตั้งแต่ตี 5 จนถึงเวลาที่นายจ้างเข้านอน

(มติชนออนไลน์, 7-12-2555)ลงวันที่ 11/12/2012 08:56:28
จำนวนผู้ชม 1770
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ