SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]




 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ( 15 - 21 ตุลาคม 2556 )

กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ( 15 - 21 ตุลาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ( 15 - 21 ตุลาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ( 15 - 21 ตุลาคม 2556 )



กรมหม่อนไหม
 กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
 อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร หรือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 1. ประสานงานวิชาการ ข้อมูลผลงานวิจัย การตรวจวิเคราะห์ ศึกษา และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ จัดทำแผนโครงการ และควบคุมดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การผลิตหม่อนตามเอกสารไหม ผลิตภัณฑ์หม่อนตามเอกสารไหม และการบริหารวิชาการเกษตร การประสานพื้นที่ และการติดตามนิเทศงาน
 3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง/ทั่วไป
 วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน (100 คะแนน)

 

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

 




ลงวันที่ 14/10/2013 09:58:17
จำนวนผู้ชม 1067
ครั้ง




ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน





ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ