SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร ( 16 ธันวาคม - 8 มกราคม 2557 )

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร ( 16 ธันวาคม - 8 มกราคม 2557 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร ( 16 ธันวาคม - 8 มกราคม 2557 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร ( 16 ธันวาคม - 8 มกราคม 2557 )กรมการค้าต่างประเทศ
 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
 อัตราเงินเดือน : 16,400ตามเอกสาร18,040 บาท
 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

 รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าค่างประเทศ
 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญา
 3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองและการดำเนินคดีปกครอง
 4. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 5. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
 ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)


 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557
 
ลงวันที่ 09/12/2013 10:00:59
จำนวนผู้ชม 1175
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ