SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสารบรรณทหารบก เปิดรับ นายทหารประทวน

กรมสารบรรณทหารบก เปิดรับ นายทหารประทวน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมสารบรรณทหารบก เปิดรับสมัคร เข้ารับราขการ เป็น นายทหารประท วน ตำแหน่ง เสมียน 7 อัตรา
 
 กรมสารบรรณทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่งเสมียน (อัตราสิบเอก) จำนวน 7 อัตรา ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 เสมียน (อัตราสิบเอก) 7 อัตรา
 
 - บรรจุที่กรมสารบรรณทหารบก จำนวน 2 อัตรา
 
 - บรรจุที่กรมสารบรรณทหารบก และจะต้องปรับย้ายไปรับราชการที่ กองพลทหารราบที่ 15 จ.ประจวบคีรีขันธ์ หากกองพลทหารราบที่ 15 ร้องขอ จำนวน 5 อัตรา
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรราจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 
 หลักฐานประกอบการสมัคร
 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครจริง (นำฉบับจริงมาแสดงและถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด)
 
 - ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
 
 - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา
 
 - สำเนาบัตราประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 
 - ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบสด.9) สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.8) ใบลาพักเพื่อรอการปลด หลักฐานใบรับรองการตรวจเลือก (แบบ สด.43) หรือใบรับรองการฝึกวิชาทหาร จากหน่วยบัญชาการกำลังสำรองอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
 
 - ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 
 - ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 
 - หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
 
 - รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนิน เขตพระนคร กทม.โทร.0 2295 7500 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ในเวลาราชการ (08.30-15.00 น.)
ลงวันที่ 17/12/2007 08:22:03
จำนวนผู้ชม 4459
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ