SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสอน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสอน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสอนโดยมีภาระงานดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ช่วยสอนรายวิชาเคมี อัตราเงินเดือน 8,800 บาท จำนวน 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง โดยมีแต้มระดับคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีความชำนาญด้านปฏิบัติการเคมี
- ผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิ ปริญญาตรี ต้องเป็นผู้มีความชำนาญด้านปฏิบัติการเคมีเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
- สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยไม่มีเงื่อนไข
- มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการประสานงานเป็นอย่างดี
การสมัคร
สอบถามขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร.0 5391 6775, 0 5391 6778 Fax 0 5391 6776 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2551
หลักฐานที่ต้องแนบกับใบสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อความครวถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านจำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองแสดงผ่านงาน หรือหลักฐานที่แสดงผลความสำเร็จในการทำงาน
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก
ขั้นตอนที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จะพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ และข้อมูลจากใบสมัครและเอกสารประกอบ หากเห็นว่าตรงกับเงื่อนไขและความต้องการของสำนักวิชาก็จะดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินทัศนคติ ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ขั้นตอนที่ 3 เสนอผลการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งลงวันที่ 05/05/2008 11:52:01
จำนวนผู้ชม 883
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51698 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127933 คน