ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมควบคุมโรค รับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กรมควบคุมโรค รับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , เปิดรับสมัครงาน กรมควบคุมโรค, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , เปิดรับสมัครงาน กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 9 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน 1. กองคลัง 2. สำนักงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 3. สำนักจัดการความรู้ 4. สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 5. สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งประเทศไทย 6. ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 7. สำนักระบาดวิทยา 8. สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง 9. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ

- วุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี ได้รับเงินเดือน 6,470 บาท

- วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี ได้รับเงินเดือน 7,100 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด

- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุ ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการดังนี้

1. เปิดเว็บไซต์ http://job.ddc.moph.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบ"

2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 ฉบับ หรือหรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึก ข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอก ใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

4. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552-17 ธันวาคม 2552 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เรียบร้อยแล้ว

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท

2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบลงวันที่ 15/12/2009 04:36:00
จำนวนผู้ชม 1621
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54248 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128434 คน