SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รฟม. รับ วุฒิปริญญาตรี - โท

รฟม. รับ วุฒิปริญญาตรี - โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รฟม. รับ วุฒิปริญญาตรี - โท, ข้อมูลเกี่ยวกับ รฟม. รับ วุฒิปริญญาตรี - โท

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสังกัด กองบริหารพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดังนี้


พนักงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัฒนาระบบงาน

- อายุ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาโท สาขาการพัฒนาองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรบุคคล จิตวิทยาอุตสาหกรรม

- มีประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 8 ปี

- มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

- มีความรอบรู้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล

- มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้ว

ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์พร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รูปถ่าย จำนวน 1 รูป สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ Transcriipt กรณียื่นวุฒิปริญญาโทให้แนบสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้วย สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารทางราชการ สด.8 หรือ สด.43 และสำเนาใบผ่านงาน/ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี) สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 175 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2612-2444 ต่อ 421, 613 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมแมกซ์ และติดกับกรมโยธาธิการและผังเมือง รถเมล์ที่ผ่าน สาย 137 168 ปอ.137 ปอ.168 ปอ.171 ปอ.517 ปอ.พ.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในวันที่ 21 มกราคม 2553 ทาง www.mrta.co.thลงวันที่ 11/01/2010 06:45:15
จำนวนผู้ชม 2078
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ