SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงงานยาสูบ เปิดรับพนักงาน

โรงงานยาสูบ เปิดรับพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงงานยาสูบ เปิดรับพนักงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงงานยาสูบ เปิดรับพนักงาน

โรงงานยาสูบ ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเข้าทำงานสังกัดโรงงานผลิตยาสูบ 4 และโรงงานผลิตยาสูบ 5 ฝ่ายผลิต

1. พนักงานรายชั่วโมง 2 (พนักงานเบ็ดเตล็ดชาย) เพศชาย อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 30.63-232.53 บาท โดยได้รับค่าจ้างชั้น 4 (ชั่วโมงละ 37.30 บาท)

1.1 เลขที่ตำแหน่ง 20973 สังกัดกองซ่อมบำรุง รยส.4

1.2 เลขที่ตำแหน่ง 20807, 20811, 20812, 20813, 20824, 20844 และ 20846 จำนวน 7 อัตรา สังกัดกองการมวนและบรรจุ รยส.4

1.3 เลขที่ตำแหน่ง 21095, 21096, 21098, 21103, 21106 และ 21107 จำนวน 6 อัตรา สังกัดกองการใบยา รยส.5

- วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาช่างยนต์ ช่างกลโลหะ (เฉพาะช่างกลโรงงาน ช่าง เชื่อมและโลหะแผ่น ช่างจิ๊กและการทำเครื่องมือ) ช่างเครื่องมือกล ช่างเทคนิคการผลิตช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็ก ทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 สามารถขับรถ FORKLIFT ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ โรงงานยาสูบจะไม่เพิ่มค่าประสบการณ์สำหรับระยะเวลาที่ผ่านมา

2. ประเภทผู้สมัคร

2.1 พนักงานยาสูบประเภทประจำ (ยกเว้น พนักงานที่จ้างบรรจุจากนักเรียนฝึกหัดงานโรงงาน ยาสูบ รุ่นที่ 6 ฝ่ายผลิต)

2.2 ผู้มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 2. ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่ถูกเลิกจ้าง ฐานหย่อนสมรรถภาพ หรือถึงแก่กรรม)

2.3 ผู้มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 3. ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่เกษียณอายุ และไม่มีบุตรทำงานอยู่ในโรงงานยาสูบปัจจุบัน)

2.4 ผู้มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 4. ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 30 ปี และไม่มีบุตรทำงานอยู่ในโรงงานยาสูบปัจจุบัน)

2.5 บุคคลภายนอก ผู้สมัครต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (ต้องพ้นพันธะทางการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร) แต่ต้องไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553) และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ว่าด้วยการรับสมัครของโรงงานยาสูบ และระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐาน ของพนักงานยาสูบ

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารกำลังคนและเงินเดือน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั้น 1) สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0-2229-1968 หรือ 0-2229-1839 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30-11.00 น. และ 13.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

- รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (วันสมัคร 2 รูป และวันสอบสัมภาษณ์ 2 รูป) ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ บัตรประจำตัวประชาชน ต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ฉบับทะเบียนบ้าน ต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ หลักฐานการพ้นพันธะทางการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร ต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ และชื่อสกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับ พร้อม สำเนา 1 ฉบับ ผู้สมัครต้องนำเอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนามาให้ครบ จึงจะมีสิทธิสมัครสอบได้ลงวันที่ 17/02/2010 03:07:26
จำนวนผู้ชม 1856
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ