หมวดหมู่  ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
แบบทดสอบ ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 3

ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 3 | ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ที่ SiamHRM.com

1. ลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี สามารถลาพักผ่อนประจำปีได้
ถูก
ผิด

2. ในกรณีวันหยุดตามประเพณีใด ตรงกับวันหยุดประจำปี ให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป
ถูก
ผิด

3. ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน หรือลาคลอดบุตรให้ถือเป็นลาป่วยได้ตามความเหมาะสม
ถูก
ผิด

4. โดยทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล นายจ้างสามารถเรียกรับเงินประกันฯ จากลูกจ้างได้
ถูก
ผิด

5. ทำงานไม่ครบปี นายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนฯ ให้ลูกจ้างได้โดยคำนวณตามสัดส่วน
ถูก
ผิด

6. นายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่ต้องจ่ายก่อนถึงเวลาเลิกสัญญา ตามกำหนดที่ บอกกล่าว และให้ลูกจ้างออกจากงานได้ทันที
ถูก
ผิด

7. นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันเพื่อกำหนดเวลาพักระหว่างการทำงานก็ได้
ถูก
ผิด

8. สัญญาจ้างจำเป็นต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้น
ถูก
ผิด

9. ลูกจ้างสามารถลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง
ถูก
ผิด

10. การกำหนดอัตราค่าจ้างให้ลูกจ้าง นายจ้างสามารถ กำหนดได้ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
ถูก
ผิด

11. หลังจากลูกจ้างทำงานมาแล้ว 4 ชั่วโมง ให้นายจ้างจัดเวลาพัก ระหว่างการทำงานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า หนึ่งชั่วโมง
ถูก
ผิด

12. วันหยุดประจำปี นายจ้างจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้า ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรับรวมวันแรงงานฯ และวันเฉลิมฯ ( 5 ธันวาคม)
ถูก
ผิด

13. นายจ้างสามารถรับเงินประกันการทำงานหรือเงินประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้างทุกคนได้ โดยลูกจ้างสมัครใจ
ถูก
ผิด

14. นายจ้างสามารถเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงได้ตามความเหมาะสม
ถูก
ผิด

15. ลูกจ้างมีสิทธิลาทำหมัน โดยนับรวมเป็นลาป่วย
ถูก
ผิด

16. ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยว่า 2 วัน
ถูก
ผิด

17. นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้า ในการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้
ถูก
ผิด

18. โดยทั่วไป ลูกจ้างชายและหญิงมีความเท่าเทียมกันในการทำงาน
ถูก
ผิด

19. ลูกจ้างไม่มีสิทธิลาทำหมัน
ถูก
ผิด

20. การนับวันทำงานของลูกจ้าง ให้นับรวมวันหยุด วันลา วันที่นายจ้างอนุญาตให้หยุด เพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง และวันที่นายจ้างสั่งให้หยุดเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง
ถูก
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 19 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53550 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน