หมวดหมู่  ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
แบบทดสอบ ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 5

ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 5 | ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ที่ SiamHRM.com

1. เงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายนั้นเรียกได้ ไม่เกิน 100 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน
ถูก
ผิด

2. เมื่อเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออก เงินประกันที่นายจ้างเรียกเก็บนั้นให้คืนพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี
ถูก
ผิด

3. ลูกจ้างที่ถูกล่วงเกินทางเพศอาจฟ้องร้องทางแพ่งต่อศาลแรงงานเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำได้
ถูก
ผิด

4. นายจ้างสามารถเลือกปฏิบัติ ต่อลูกจ้างชายหญิงได้ทุกกรณี
ถูก
ผิด

5. กรณีนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้าง ถ้าไม่ได้ระบุเหตุผลไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญา นายจ้างจะยกเหตุมาตรา 119 ได้ ต้องอาศัยพยาน หลักฐาน
ถูก
ผิด

6. งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

7. ผู้รับเหมาชั้นต้น หรือผู้รับเหมาช่วง ตาม ม.12 ว 1 มีสิทธิไล่เบี้ยเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว คืนจากผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้าง
ถูก
ผิด

8. นายจ้าง หรือผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างานสามารถล่วงเกินทางเพศลูกจ้างได้ หากลูกจ้างยินยอม
ถูก
ผิด

9. พนักงานเก็บหรือจ่ายเงิน นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

10. การทำงานปกติวันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง
ถูก
ผิด

11. สัญญาไม่กำหนดระยะเวลา ให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ถูก
ผิด

12. นายจ้างสามารถโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลภายนอกได้ เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วยหรือไม่ก็ได้
ถูก
ผิด

13. สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ถูก
ผิด

14. การบอกกล่าวล่วงหน้าตามม.17 ให้ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตาม ม.119
ถูก
ผิด

15. ผู้จัดการฝ่ายมีอายุมากฉวยโอกาสสัมผัสร่างกายลูกจ้างหญิง ยังไม่ถือว่าเป็นการล่วงเกินทางเพศลูกจ้าง ต้องพิจาณาจากเจตนาของผู้กระทำประกอบ
ถูก
ผิด

16. งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

17. นายจ้างโอนลูกจ้างไปยังนายจ้างใหม่ ถ้าลูกจ้างไม่ยอมก็ต้องถือว่าเป็นการเลิกจ้างจากนายจ้างเดิม ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ถูก
ผิด

18. งานบริหารงานบุคคล นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

19. ลูกจ้างหมิ่นประมาทนายจ้าง ในหนังสือเลิกจ้างไม่ได้ระบุ เหตุตามมาตรา 119 นายจ้างจะยกมาตรา 119 มาอ้างภายหลังไม่ได้
ถูก
ผิด

20. งานสมุห์บัญชี นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 มีนาคม 2562

ผู้ใช้งาน 52940 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128259 คน