หมวดหมู่  ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
แบบทดสอบ ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 6

ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 6 | ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ที่ SiamHRM.com

1. ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไป
ถูก
ผิด

2. กรณีงานโรงแรม นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมวันหยุดประจำสัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อได้ก็ได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน
ถูก
ผิด

3. งานขนส่งวัตถุอันตราย ถือเป็นงานอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ไม่อนุญาตให้ลูกจ้างทำได้ในวันปกติ
ถูก
ผิด

4. นายจ้างมีอำนาจไม่ประกาศเวลาทำงานปกติหรือประกาศ แต่กำหนดชั่วโมงทำงานปกติเกินกว่าจำนวนชั่วโมงที่บัญญัติไว้ตามกฎหมาย
ถูก
ผิด

5. กรณีวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้างให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป
ถูก
ผิด

6. บทบัญญัติเรื่องวันหยุดมีไว้เพื่อคุ้มครองเรื่องค่าใช้จ่ายของนายจ้าง
ถูก
ผิด

7. ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็น
ถูก
ผิด

8. นายจ้างกับลูกจ้างอาจจะตกลงกันว่าให้ลูกจ้างทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยเริ่มทำงานเมื่อใดก็แล้วแต่ให้ทำไปจนครบ 8 ชั่วโมงก็เป็นอันเลิกงานได้
ถูก
ผิด

9. งานเชื่อมโลหะ ไม่ถือเป็นงานอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
ถูก
ผิด

10. งานในร้านขายอาหารหรือขายเครื่องดื่มที่เปิดจำหน่ายหรือบริการไม่ติดต่อกัน ในแต่ละวันที่มีการทำงาน นายจ้างอาจจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการทำงานวันหนึ่งเกินสองชั่วโมงก็ได้
ถูก
ผิด

11. นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง
ถูก

12. งานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้าง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดได้
ถูก
ผิด

13. นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทานในวันหยุดได้สำหรับกิจการ ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม
ถูก
ผิด

14. นายจ้างไม่จัดเวลาพักให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่มีความผิดใดๆ เพียงแต่ลูกจ้างอาจไม่พอใจเท่านั้น
ถูก
ผิด

15. นายจ้างไม่มีอำนาจสั่งให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา
ถูก
ผิด

16. ผู้ชายชอบผู้หญิงที่ผอมจนเองคอดเอวกิ่ว
ถูก
ผิด

17. เวลาพักระหว่างการทำงานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาทำงาน เว้นแต่เวลาพักที่รวมกันแล้วในวันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ให้นับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเป็นเวลาทำงานปกติ
ถูก
ผิด

18. งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี ถือเป็นงานที่อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
ถูก
ผิด

19. นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็นหาก มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน
ถูก
ผิด

20. ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดประจำปี การให้ลูกจ้างมาทำงานนั้นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป
ถูก
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 07 มิถุนายน 2563

ผู้ใช้งาน 54263 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128436 คน