หมวดหมู่  ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
แบบทดสอบ ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 6

ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 6 | ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ที่ SiamHRM.com

1. กรณีเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่าสามสิบนาทีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มทำงานล่วงเวลา
ถูก
ผิด

2. ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดประจำปี การให้ลูกจ้างมาทำงานนั้นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป
ถูก
ผิด

3. นายจ้างมีอำนาจไม่ประกาศเวลาทำงานปกติหรือประกาศ แต่กำหนดชั่วโมงทำงานปกติเกินกว่าจำนวนชั่วโมงที่บัญญัติไว้ตามกฎหมาย
ถูก
ผิด

4. เวลาพักระหว่างการทำงานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาทำงาน เว้นแต่เวลาพักที่รวมกันแล้วในวันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ให้นับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเป็นเวลาทำงานปกติ
ถูก
ผิด

5. การกำหนดวันหยุดประสัปดาห์นั้น จำเป็นต้องเป็นวันหยุดที่นิยมกัน คือ วันอาทิตย์เท่านั้น
ถูก
ผิด

6. นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทานในวันหยุดได้สำหรับกิจการ ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม
ถูก
ผิด

7. วันหยุดประจำปีนั้นนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบสามวันโดยนับรวมวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถูก
ผิด

8. นายจ้างไม่มีอำนาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด
ถูก
ผิด

9. งานในร้านขายอาหารหรือขายเครื่องดื่มที่เปิดจำหน่ายหรือบริการไม่ติดต่อกัน ในแต่ละวันที่มีการทำงาน นายจ้างอาจจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการทำงานวันหนึ่งเกินสองชั่วโมงก็ได้
ถูก
ผิด

10. กรณีวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้างให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป
ถูก
ผิด

11. นายจ้างไม่มีอำนาจสั่งให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา
ถูก
ผิด

12. นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติในวันหนึ่งๆ เป็นจำนวนกี่ชั่วโมงก็ได้ แต่เมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง
ถูก
ผิด

13. งานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้าง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดได้
ถูก
ผิด

14. ในวันที่มีการทำงาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการทำงานวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง หลังจากที่ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงติดต่อกัน
ถูก
ผิด

15. ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็น
ถูก
ผิด

16. บทบัญญัติเรื่องวันหยุดมีไว้เพื่อคุ้มครองเรื่องค่าใช้จ่ายของนายจ้าง
ถูก
ผิด

17. งานเชื่อมโลหะ ไม่ถือเป็นงานอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
ถูก
ผิด

18. นายจ้างสามารถกำหนดให้ลูกจ้างหยุดประจำสัปดาห์พร้อมกันทั้งสถานประกอบการ หรือไม่พร้อมกันโดยผลัดกันหยุดคนละวันก็ได้
ถูก
ผิด

19. นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็นหาก มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน
ถูก
ผิด

20. นายจ้างกับลูกจ้างอาจจะตกลงกันว่าให้ลูกจ้างทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยเริ่มทำงานเมื่อใดก็แล้วแต่ให้ทำไปจนครบ 8 ชั่วโมงก็เป็นอันเลิกงานได้
ถูก
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 มีนาคม 2562

ผู้ใช้งาน 52952 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128261 คน