SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ ,นักวิจัย/ นักวิเคราะห์ ,เจ้าหน้าที่ทดสอบ | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งนักวิจัย/ นักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานวิจัย/งานวิเคราะห์
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคเหนือ
จังหวัด พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65180
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 4 กุมภาพันธ์ 2534 (อายุ 27 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 169 cm. น้ำหนัก 56 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (ร.ด.)
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
2. นักวิจัย/ นักวิเคราะห์
  3. เจ้าหน้าที่ทดสอบ
เงินเดือน 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา วทบ. วิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557
เกรดเฉลี่ย 3.09
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2556 จนถึง กรกฎาคม 2556
สถาบันอบรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรการอบรม
อบรมระบบประกันคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 โดยคุณญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ และ คุณคมสัน ยังจรูญ
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 50 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. สามารถใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ อาทิ HPLC, IC, uv spectrophotometer ได้
  2. เล่นกิฬาได้หลากหลาย เช่นฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล
  3. ตีกลองทอม นำนันนทนาการได้
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ - 2555 – 2556 รับตำแหน่งประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2555 ตำแน่ง ฝ่ายพัสดุ ในองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2556 ผ่านการศึกษาการสอบเทียบเครื่องมือ อาทิ เครื่องชั่ง หม้อฆ่าเชื้อ (autoclave) และตู้ปลอดเชื้อ (Lamina airflow) เป็นต้น จากรายวิชา เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (รหัส 266381
- 2556 ผ่านการศึกษาการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (IQC) เช่น การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (method Validation) การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (method verification) เป็นต้น จากรายวิชา เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (รหัส 266381)
-2556 ผ่านการศึกษาเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (lab safety) จากรายวิชาเครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (รหัส 266381)
- 2555 ผ่านประสบการณ์การเพาะเลี้ยงเซลล์ (cell culture) ประเภท Monolayer cell culture

บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 08/02/2014
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51856 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127976 คน