SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง จัดซื้อ ,พัฒนาธุรกิจ ,ธุรการ | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง จัดซื้อ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งธุรการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง จัดซื้อ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานสำนักงาน/งานพัฒนาองค์กร/งานISO/งานเอกสาร
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 8 กรกฎาคม 2525 (อายุ 36 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 160 cm. น้ำหนัก 70 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. จัดซื้อ
2. พัฒนาธุรกิจ
  3. ธุรการ
เงินเดือน 22000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน นนทบุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
ปีที่สำเร็จการศึกษา -
เกรดเฉลี่ย 3.50
5.2  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
วุฒิการศึกษา บริการธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการ
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2553
เกรดเฉลี่ย 2.72
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท บริษัท ซังกิ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
ถ.พิบูลย์สงคราม จ.นนทบุรี
เงินเดือน
22000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Import
ความรับผิดชอบ จัดซื้อสินค้าจากในและต่างประเทศ ผ่านตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลี สั่งซื้อ ออก PR เปิด PO สินค้าที่เป็ยวัตถุดิบ ดำเนินการเอกสารสินค้าเข้าจากต่างประเทศ จัดทำระบบ ISO14000:2004 ISO 9001:2008 ของฝ่ายจัดซื้อ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน - จนถึง เมษายน -
ชื่อบริษัท บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
บางกรวย นนทบุรี
เงินเดือน
20000
ตำแหน่ง
QMR จัดซื้อ
ความรับผิดชอบ จัดทำระบบจัดซื้อ ระบบการขาย และการตลาดให้กับบริษัท พร้อม บริหารการปฏิบัติงานในบริษัทให้มีคุณภาพครอบคลุมตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001-2012 จัดทำ นโยบายคุณภาพ แผนคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ แผนภูมิองค์กร จัดทำคู่มือคุณภาพ แผนภูมิองค์กร จัดทำคู่มือคุณภาพของบริษัทพร้อมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ดำเนินการปฏิบัติงานตามที่ลูกค้ากำหนด ประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างผลิตในการควบคุมดูแลการผลิตให้กับบริษัท ควบคุมดูแลพนักงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามเป้าหมายที่กรรมการผู้จัดการกำหนดไว้ดูแลการบริหารภายในองค์กรโดยได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการให้มีอำนาจในการอนุมัติเอกสารเช่น อนุมัติการจัดซื้อ-จัดจ้างภายในองค์กร คอยควบคุมและตรวจสอบผู้รับจ้างดูแลในการผลิตนั้นให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่-ติดต่อ
กระทรวงพาณิชย์
เงินเดือน
12000
ตำแหน่ง
พ.การพาณิชย์ 4
ความรับผิดชอบ คีย์เอกสารการรับจำนำข้าวสารของรัฐบาล, จำหน่ายข้าวสารให้รัฐบาล , ทำเอกสารเกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้างการเช่าห้องเย็น
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน - จนถึง มิถุนายน -
สถาบันอบรม ไทยญี่ปุ่น
หลักสูตรการอบรม
การ internal audit
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ประสบการณ์ผู้ดูแลระบบ ISO และ GMP
  2. โปรแกรม microsoft office sap express
  3. 3M
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 28/09/2017
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51835 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127971 คน