SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน ,ผช.หัวหน้าส่วน ,ผช.ผู้จัดการ | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วน ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผช.หัวหน้าส่วน ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งผช.ผู้จัดการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง หัวหน้าส่วน ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11140
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 2 ธันวาคม 2520 (อายุ 41 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 154 cm. น้ำหนัก 61 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. หัวหน้าส่วน
2. ผช.หัวหน้าส่วน
  3. ผช.ผู้จัดการ
เงินเดือน 25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน นนทบุรี,ตลิ่งชัน,บางกอกน้อย,จรัญ
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553
เกรดเฉลี่ย 2.83
5.2  
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสยามบริหาร (SBAC)
วุฒิการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย 2.41
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม - จนถึง - -
ชื่อบริษัท บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
46,46/1-2 ซอย.จรัญสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.
เงินเดือน
20,600
ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนแผนกทรัพยากรบุคคล
ความรับผิดชอบ ***งานด้าน Time Attendance***
- ตรวจเช็ค,ให้คำปรึกษา,การทำ Time Attendance ให้กับลูกน้องที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
***งานด้านสวัสดิการ***
--ดำเนินการประสานงาน เบิก - จ่ายสวัสดิการ เงินช่วยเหลือต่างๆให้กับพนักงาน
-ตรวจเช็คความถูกต้องให้กับลูกน้องที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องแจ้งเข้าแจ้งออกประกันสังคม
-จัดทำประกันอุบัติกลุ่ม
-จัดทำเงินออกเภสัชกร และ นักวิทยาศาสรตร์
-ตรวจเช็คประวัติการกู้เงินของพนักงานในบริษัท
***งานด้านฝึกอบรม***
-จัดทำแผนอบรมประจำปี ร่วมกับ ผช.ผู้ัจัดการ
- ดำเนินการจัดฝึกอบรม และติดตามสรุปผลการฝึกอบรม
-จัดส่งเอกสารการฝึกอบรม ส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
***งานด้านสรรหา***
- วางแผนแนวทางการสรรหา เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย KPI ที่วางไว้
- ดำเนินการสัมภาษพนักงาน
- จัดทำใบละทิ้งพนักงาน
***งานด้านอื่นๆ***
-ให้คำชี้แจง และให้คำปรึกษาเรื่องกฎระเบียบต่างๆของบริษัท
- เข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในบริษัท
- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
- จัดทำเอกสาร ISO ภายในแผนก
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2548 จนถึง พฤศจิกายน -
ชื่อบริษัท บริษัท บลิส -เทล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่-ติดต่อ
390 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
เงินเดือน
16,000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ความรับผิดชอบ -งานเงินเดือน /งานทะเบียนประวัติพนักงาน/งาน OT พนักงาน /งานสวัสดิการ / งานประกาศต่างๆ / งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย / งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2546 จนถึง มิถุนายน 2548
ชื่อบริษัท บริษัท สื่อวัฎสาร จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
2 อาคาร ต.ยงเกียรติ ชั้น 3 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบาลพลัด กทม.
เงินเดือน
11,000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์
ความรับผิดชอบ ประสานงานทั่วไป,พิพม์งานลง Database
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม - จนถึง - -
สถาบันอบรม -
หลักสูตรการอบรม
-ความรู้คอมพิวเตอร์เบี้ยงต้น จาก ศูนย์ฝึกอบรมสยาม
- Bliss Way Service Excellence จาก บ.บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
- Internal Quality Audit ISO 9001:2008 ประจำปี 2556
-Implementation And Requirements
-คณะกรรมการสวัสดิการ
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤก พูด - อ่าน พอได้ เขียน พอได้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsort Office
  2. โปรแกรม PowerVision ได้เป็นอย่างดี
  3. โปรแกรม Sap
  4. โปรแกรม B-plus ได้บ้าง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 07/04/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51693 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127932 คน