SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง Lean Manager ,Process Improvement Manager ,Production Engineering Manager | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง Lean Manager ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งProcess Improvement Manager ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งProduction Engineering Manager ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง Lean Manager ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ วิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมเครื่องกล โรงงาน/อื่นๆ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10560
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 23 พฤษภาคม 2527 (อายุ 34 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 174 cm. น้ำหนัก 80 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. Lean Manager
2. Process Improvement Manager
  3. Production Engineering Manager
เงินเดือน 70000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ที่ใดก็ได้
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2551
เกรดเฉลี่ย 2.57
5.2  
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วุฒิการศึกษา ม. 6
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2546
เกรดเฉลี่ย 3.70
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม - จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท บริษัทสแตนเล่ย์ แบล็คแอนด์เดกเกอร์
ที่อยู่-ติดต่อ
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ถนนบางนา-ตราด, ตำบลบางวัว, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
เงินเดือน
45000
ตำแหน่ง
Lean Engineer
ความรับผิดชอบ 1. Conduct Lean culture for every sections of organization
- Lead and drive Kaizen activities with shop floor groups and Lean office
- Lead and drive 5S and safety activities in shop floor and office areas
2. Lead and drive Lean improvement projects for Value Stream Management with
cross functional teams for supporting the company’s KPIs
- Delivery issues by time study/line balancing and 7 wastes/bottle neck process
- Quality issues by problem solving and Poka-Yoke
- Inventory management (RM/WIP/FG) by pull system/Kanban and SMED
3. Educate Lean knowledge for the concerned people
- Lean principle for shop floor operators
- Lean tools for foreman
- Value Stream Management for engineers and supervisors
4. Implement Overall Equipment Effectiveness (OEE) system
- Create the calculating method and data collection plan
- Communicate to all concerned people
- Monitor, analyze, plan and improve processes and machines
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน - จนถึง กุมภาพันธ์ -
ชื่อบริษัท บริษัทเฟ้ลป์ส ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ที่อยู่-ติดต่อ
9/9 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 36, ตำบลนิคมพัฒนา, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง 21180
เงินเดือน
29500
ตำแหน่ง
Process Engineer
ความรับผิดชอบ 1. Cost reduction
- Reduce and control the cost of materials over-usage
- Reduce and control the cost of material scrap
2. Line efficiency improvement
- Increase machine speed by trial run and adjust process parameters
- Reduce machines downtime by SMED and AM principles
- Improve quality issues by Problem Solving principle
3. Prepare new model, new material or new method for the commercial run
- Trial run, create the standards and communicate to all concerned people
4. Implement 5S and Safety systems for the working areas
- Lead and follow up all 5S and Safety activities and improvement projects
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2551 จนถึง สิงหาคม -
ชื่อบริษัท บริษัทแพนเอเซีย ฟุตแวร์
ที่อยู่-ติดต่อ
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 177/20 หมู่ 5, ตำบลหนองขาม, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี 20110
เงินเดือน
18000
ตำแหน่ง
Manufacturing Improvement Engineer
ความรับผิดชอบ 1. Implement Lean manufacturing system at pilot plant and satellite footwear factories
- Lead, support and follow up Lean activities such as line balancing, pull system, problem solving, TPM system planning and continuous improvement activities
2. Production capacity planning and routing cost summary
- Time study and create line balancing by concerning customer demand manpower, cycle times and other resources
3. Line efficiency improvement
- Lead, support and follow up Kaizen activity to improve and control delivery issues
and quality issues

7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน - จนถึง ตุลาคม -
สถาบันอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนลยี ไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรการอบรม
Lean Master
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน - จนถึง พฤศจิกายน -
สถาบันอบรม บริษัทบิซิเนส อัลลายแอนดซ์
หลักสูตรการอบรม
Leadership Excellent
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน - จนถึง สิงหาคม -
สถาบันอบรม บริษัทเจนเนอรอล เคเบิ้ล
หลักสูตรการอบรม
Lean Six Sigma - Green Belt
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 50 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. Lean Six Sigma - Minitab Program
  2. Microsoft Office Program
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 03/04/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51698 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127933 คน