SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง พนักงานธนาคาร ,เจ้าหน้าที่บัญชี ,งานราชการ | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง พนักงานธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งงานราชการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง พนักงานธนาคาร ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบัญชี/งานการเงิน การธนาคาร/ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคอีสาน
จังหวัด หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ 43000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 21 พฤศจิกายน 2536 (อายุ 25 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 160 cm. น้ำหนัก 48 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. พนักงานธนาคาร
2. เจ้าหน้าที่บัญชี
  3. งานราชการ
เงินเดือน 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ธนาคาร บริษัท หน่วยงานราชการในจังหวัดหนองคาย
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557
เกรดเฉลี่ย 3.40
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 25 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. เล่นดนตรีไทย
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ด้านการเรียน
- เกียรตินิยม อันดับ2
รางวัล
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการตอบปัญหาทางวิชาการ ด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ ในงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ3 ระดับประเทศ (ระดับอุดมศึกษา) โครงการตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า"
ด้านประสบการณ์
- ได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้เรื่องภาษีอากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ "
- ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี ณ สำนักงานบัญชีไทย
-ได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขี้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้านประสบการณ์ในการทำงาน
-ทำงานระหว่างปิดเทอม ด้านการขาย (ขายโทรศัพย์) ที่ห้างอัศวรรณหนองคาย
-ทำงานระหว่างปิดเทอม 6 เดือน ด้านการบริการลูกค้า (แคชเชียร์) ที่เมกาโฮม สาขา หนองคาย
ทักษะพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- พูดภาษาอังกฤษพอได้ มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับปานกลาง (Word, Excel, Internet )
- ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรีไทย(สีซอด้วง)
ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาเอก บัญชีบัณฑิต
2558, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, GPA 3.4/4
ด้านการเรียน
- เกียรตินิยม อันดับ2
รางวัล
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการตอบปัญหาทางวิชาการ ด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ ในงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ3 ระดับประเทศ (ระดับอุดมศึกษา) โครงการตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า"
ด้านประสบการณ์
- ได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้เรื่องภาษีอากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ "
- ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี ณ สำนักงานบัญชีไทย
-ได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขี้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 13/04/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51698 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127933 คน