SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง งานบุคคลธุรการและบริหารกิจการทั่วไปแรงงานสัมพันธ์ ,ผู้ช่วย Draffman , งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ,งานวางแผนงานซ่อมบำรุงและการจัดการด้านพลังงาน | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง งานบุคคลธุรการและบริหารกิจการทั่วไปแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผู้ช่วย Draffman , งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งงานวางแผนงานซ่อมบำรุงและการจัดการด้านพลังงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง งานบุคคลธุรการและบริหารกิจการทั่วไปแรงงานสัมพันธ์ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเทคนิคอุตสาหกรรม/งานซ่อมบำรุง
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคกลาง
จังหวัด อยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 31 กรกฎาคม 2518 (อายุ 43 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 168 cm. น้ำหนัก 70 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น (เรียน รด.ปี3)
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. งานบุคคลธุรการและบริหารกิจการทั่วไปแรงงานสัมพันธ์
2. ผู้ช่วย Draffman , งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
  3. งานวางแผนงานซ่อมบำรุงและการจัดการด้านพลังงาน
เงินเดือน 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ได้ทุกที่หรือเขตปทุมธานี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2543
เกรดเฉลี่ย 2.76
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2551 จนถึง กุมภาพันธ์ -
ชื่อบริษัท บมจ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
ที่อยู่-ติดต่อ
101/99 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เงินเดือน
15,600
ตำแหน่ง
หัวหน้างานธุรการฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค
ความรับผิดชอบ 1. ดูแลงานเอกสารระบบคุณภาพทั้งหมดของฝ่ายวิศวกรรม ISO 9001, GMP PIC/S, เครื่องมือแพทย์, อย. และเตรียมงาน audit
2. จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร (weekly,monthly,yearly)
3. จัดทำข้อมูล PreventiveMaintenance&Break down Maintenance เพื่อนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักรและการซ่อมแซมบำรุงรักษา (MTBF,MTTR)
4. ดำเนินการด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานตาม พรบ.เพื่อจัดส่งรายงานพลังงานประจำปี(ประสานงาน พพ.และthird party(ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน/ประกาศนโยบาย/จัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน(ไฟฟ้า,ความร้อน), จัดประชุมและทำรายงานการประชุม, จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
5. ดูแลและ Support ด้านสวัสดิการให้กับพนักงานในฝ่ายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและจัดทำกิจกรรมร่วมกันในฝ่ายเพื่อสร้างความสามัคคี เช่น กิจกรรม5ส., งานสังสรรค์, ช่วยเหลือพนักงานโดยรวบรวมเงินในฝ่ายเช่นคลอดบุตร,แต่งงาน,เลี้ยงรับ-ส่งพนักงานในฝ่าย
6. ช่วยเขียนแบบและจัดทำBOQรายละเอียดงาน( AutoCAD,Solidworks และจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และบอร์ดประชาสัมพันธ์(Photo Shop,Illustrator)
7. จัดทำ present ต่างๆ
8. จัดทำรายงานการประชุมฝ่ายทุกสัปดาห์และการประชุมวาระอื่นๆ
9. งานติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงาน
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 100 คำ/นาที   อังกฤษ 100 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมาก(MS Office, Graphic design, เขียนแบบและอ่านแบบได้)
  2. Service mine สูง
  3. ขยันและอดทนสามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. ดนตรีและกีฬา
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 06/04/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51856 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127976 คน