SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ,ผู้จัดการคลังสินค้า ,หัวหน้าแผนกคลังสินค้า | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้า ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าแผนกคลังสินค้า ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานจัดซื้อ/งานสโตร์/งานคลังสินค้า/งานLogistics
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10160
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 11 มีนาคม 2512 (อายุ 49 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 175 cm. น้ำหนัก 68 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ใบดำ
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
2. ผู้จัดการคลังสินค้า
  3. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
เงินเดือน
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วุฒิการศึกษา นิเทศศาสตร์
สาขาวิชา วารสารศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา -
เกรดเฉลี่ย 2.4
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2550 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท บ.กรุงไทยสวิทช์บอร์ท จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
พระราม2
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ/คลังสินค้า/จัดส่ง
ความรับผิดชอบ -จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆให้กับบ. เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน อุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์สำนักงานและวางแผนควบคุมการเบิกจ่ายของ
- ควบคุมดูแลแจกจ่ายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ และติดตามผลการทำงานให้บรรลุ
- ทำใบP/O สั่งซื้อของ เช่น ของใช้สำนักงานทุกอย่าง วางแผนการจัดการซื้อของให้สอดคล้องกับฝายขายและฝ่ายผลิต ,
- ส่วนด้านคลังสินค้าจัดระเบียบการเบิกจ่ายของแต่ละรายการในสต็อคให้เป็นหมวดหมู่จะสะดวกกับการหาและการจัดเก็บจัดส่ง
- บริหารพื้นที่วางวางพาเหลดให้สะดวกกับการหยิบกับการเดิน ,ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินอุปกรณ์ต่างๆของบ.ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน วางแผนด้านการใช้จ่ายในบริษัท
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2545 จนถึง ตุลาคม 2550
ชื่อบริษัท 7A จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
สุขุมวิท81
เงินเดือน
ตำแหน่ง
พนง.จัดซื้อ/คลังสินค้า
ความรับผิดชอบ จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆให้กับบ. เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน อุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบนิวเมตริกไฮดรอลิค
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์สำนักงานและวางแผนควบคุมการเบิกจ่ายของ ทำใบP/O สั่งซื้อของ เช่น ของใช้สำนักงานทุกอย่าง
วางแผนการจัดการซื้อของเข้าบ.ไม่ให้เกินงบที่ตั้งไว้แต่ละเดือน ส่วนด้านคลังสินค้าจัดระเบียบการวางของให้เป็นหมวดหมู่ บริหารพื้นที่การวางของให้สอดคล้องกับของที่จะมาลง
วางแผนอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ร่วมกับบริษัทด้านพลังงาน และซ้อมหนีไฟทุก6เดือน
ตรวจเช็คดูแล จัดซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและน้ำประปา สุขาภิบาลทั้งหมดให้ใช้การได้ตลอดเวลา
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2542 จนถึง ตุลาคม 2545
ชื่อบริษัท พลสิทธิ ตุ็กๆ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
มหาชัย
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ 1. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล การจัดเก็บสินค้าให้มีระบบ ถูกต้องตามหมวดหมู่ และสะดวกในการค้นหา
2. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล การรับ - จ่ายสินค้าทั้งหมดให้ถูกต้องและเพียงพอต่อความต้องการ
3. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ยอด Stock สินค้าให้ถูกต้องตาม Stock สินค้าจริง
4. บริหารจัดการการใช้พื้นที่คลังสินค้าให้เรียบร้อยและเพียงพอต่อปริมาณของสินค้า
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2550 จนถึง มีนาคม 2550
สถาบันอบรม โรงแรมเอสดีอเวนิว
หลักสูตรการอบรม
การบริการลูกค้าเชิงรุก
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด แย่ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ค่ายอาสาฯ และสภานักศึกษา
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 20/04/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51860 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127979 คน