SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ,ธุรการ ,ขาย | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งธุรการ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งขาย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10510
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 19 เมษายน 2524 (อายุ 37 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 176 cm. น้ำหนัก 69 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์มาแล้ว
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. ธุรการ
  3. ขาย
เงินเดือน 19000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล และภาคตะวันออก
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช
วุฒิการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา -
เกรดเฉลี่ย 2.59
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม - จนถึง สิงหาคม -
ชื่อบริษัท บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
25 รามคำแหง 60/5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
18000
ตำแหน่ง
ฝ่ายบุคคล
ความรับผิดชอบ ทำแผนอัตรากำลัง สรรหา ตามใบขออัตรากำลัง สัมภาษณ์ ทำสัญญาทดลองงาน ประเมินผลการทำงาน ทำสัญญาจ้าง อบรมเรื่องระเบียบข้อบังคับและสวัสดิการต่างๆ แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม ทำทะเบียนประวัติพนักงาน ทะเบียนผู้ประกันตน ทำสถิติขาดลามาสาย ดึงข้อมูลสแกนนิ้ว ทำเงินเดือน ภงด 1 ภงด 1 ก 50ทวิ ออกกฎระเบียบข้อบังการทำงาน ออกหนังสือตักเตือน หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน ยื่นรับสิทธิประโยชน์จาก ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ให้พนักงาน ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม - จนถึง มีนาคม -
ชื่อบริษัท บริษัท เก้ากฤช จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
40 เลียบคลองสอง8 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
18000
ตำแหน่ง
ฝ่ายบุคคล
ความรับผิดชอบ ทำสัญญาทดลองงาน ประเมินผลการทำงาน ทำสัญญาจ้าง อบรมเรื่องระเบียบข้อบังคับและสวัสดิการต่างๆ แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม ทำทะเบียนประวัติพนักงาน ทะเบียนผู้ประกันตน ทำสถิติขาดลามาสาย ดึงข้อมูลสแกนนิ้ว ทำเงินเดือน ออกกฎระเบียบข้อบังการทำงาน ออกหนังสือตักเตือน หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน ยื่นรับสิทธิประโยชน์จาก ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ให้พนักงาน ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม - จนถึง เมษายน -
ชื่อบริษัท เมโทรอินเตอร์พลาย
ที่อยู่-ติดต่อ
ถนนฤชุพันธ์ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เงินเดือน
16000
ตำแหน่ง
ฝ่ายบุคคล
ความรับผิดชอบ ทำสัญญาทดลองงาน ประเมินผลการทำงาน ทำสัญญาจ้าง อบรมเรื่องระเบียบข้อบังคับและสวัสดิการต่างๆ แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม ทำทะเบียนประวัติพนักงาน ทะเบียนผู้ประกันตน ทำสถิติขาดลามาสาย ตรวจสอบเวลาการทำงาน ออกกฎระเบียบข้อบังการทำงาน ออกหนังสือตักเตือน หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน ยื่นรับสิทธิประโยชน์จาก ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ให้พนักงาน ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ยื่นเรื่องอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แจ้งรายงานตัว 90 วันให้แรงงานต่างด้าว จัดจ้างแรงงานคนพิการ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้ไ
 
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 35 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. มีความคิดสร้างสรรค์ ,มีความเป็นผู้นำ
  2. Excel,word,powerpoint
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 20/04/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51835 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127971 คน