SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(admin) ,เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ(สำนักงาน) ,เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล,ประสานงาน | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(admin) ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ(สำนักงาน) ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล,ประสานงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(admin) ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเลขา/งานประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า/งานธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคกลาง
จังหวัด นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ 73160
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 11 เมษายน 2532 (อายุ 29 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 77 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ(admin)
2. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ(สำนักงาน)
  3. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล,ประสานงาน
เงินเดือน 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเพาะช่างฯ มทร.รัตนโกสินทร์.
วุฒิการศึกษา ศิลปบัณฑิต
สาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์
ปีที่สำเร็จการศึกษา -
เกรดเฉลี่ย 2.46
5.2  
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อสถานศึกษา กรุงเทพวิจิตรศิลป์และพณิชยการฯ
วุฒิการศึกษา ปวช.(วิจิตรศิลป์)
สาขาวิชา วิจิตรศิลป์ฯ
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2550
เกรดเฉลี่ย 2.88
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - จนถึง เมษายน -
ชื่อบริษัท จัดหางานอะเด็คโก้ พระราม4*(ปฎิบัติงานที่ บมจ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์(ไทย) จำกัดมหาชน
ที่อยู่-ติดต่อ
ชั้น10 อาคารอับดุลลาฮิม สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
เงินเดือน
15,000
ตำแหน่ง
Corporate-Action proxy staff(adminผู้ถือหุ้น)
ความรับผิดชอบ สนันสนุนงานด้านสารบรรณ,จัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ,เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนลูกค้ากลุ่ม(นิติบุคคล)ต่างประเทศ,คีย์จัดเก็ลบันทึกข้อมูลลงระบบการจัดการของธนาคาร ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน - จนถึง ธันวาคม -
ชื่อบริษัท ทรูทัช จำกัด*(ปฎิบัติงานที่ Center Auto Lease co.,ltd)
ที่อยู่-ติดต่อ
ชั้น 11 อาคารซีพีทาวเวอร์2(ฟอร์จูน) รัชดา ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เงินเดือน
13,500
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดเก็บเอกสาร(admin)
ความรับผิดชอบ งานด้านธุรการทั่วไป,จัดเก็บเอกสารเพื่อความสะดวกในการค้นหา,รับ-ส่งเอกสารภายในต่างๆที่เกี่ยวข้อง คีย์จัเเก็บบันทึกข้อมูล สัญญาเช่าซื้อ,ค้ำประกันที่ได้รับมอบหมาย ลงระบบ ตลอดจนงานติดต่อประสานงานอื่น เป็นต้น
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม - จนถึง สิงหาคม -
ชื่อบริษัท โรงพยาบาลพญาไท3
ที่อยู่-ติดต่อ
111 เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
เงินเดือน
12,000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าเวชระเบียน ส่วนงานบริการ ฝ่ายบริหาร(contract)
ความรับผิดชอบ ค้นหาแฟ้มเวชระเบียนคนไข้ตามใบสั่งยา,จัดทำแฟ้มประวัติคนไข้รายใหม่,รับ-ส่งแฟ้มตามแผนกต่างๆ,จัดเตรียมแฟ้มกองนัดการตรวจแพทย์,บำรุงรักษาแฟ้มประวัติคนไข้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์,สแกนจัดเก็บบันทึกข้อมูลลงระบบการจัดการของโรงพยาบาล ตลอดจนการติดต่อประสานงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 25 คำ/นาที   อังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ รางวัลชนะเลิศประกวดห้องเรียน5ส.
รางวัลที่2ประเภทภาพพิมพ์เทคนิคผสม นิทรรศการภายในกรุงเทพวิจิตรศิลป์และพณิชยการ
ร่วมแสดง(ศิลปกรรมโตชิบ้า นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่23)
(รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้ฃที่29)การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ กรมศิลปากร
ร่วมแสดง ศิลปกรรม (ต้าดุน ครั้งที่19) ณ.สำนักวัฒนธรรมไถจง ประเทศไตหวัน
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 02/04/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51835 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127971 คน