SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ,เจ้าหน้าที่บุคคล ,ธุรการ | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งธุรการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคอีสาน
จังหวัด อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ 37180
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 11 มิถุนายน 2537 (อายุ 24 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 168 cm. น้ำหนัก 53 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
  3. ธุรการ
เงินเดือน 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วุฒิการศึกษา บธ.บ
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557
เกรดเฉลี่ย 3.08
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม - จนถึง มีนาคม -
ชื่อบริษัท บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
700/478 หมู่ 7 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
เงินเดือน
300/วัน
ตำแหน่ง
ฝึกงาน HRIS
ความรับผิดชอบ อัพเดทแฟ้มประวัติพนักงานให้เป็นปัจจุบัน ติดรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯประจำเดือน รับผิดชอบงานวัดขนาดแหวนพนักงานที่ได้รับรางวัล ดึง report บางตัว และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 35 คำ/นาที   อังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน ตรงต่อเวลา
  3. สามารถทำงานเป็นทีมได้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ประสบการณ์ระหว่างศึกษาที่ คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปี การศึกษาที่ 1/2559 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์(Teacher Assistant) ในรายวิชา 1701 100 Business Mathematics
- ปี การศึกษาที่ 2/2558ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์(Teacher Assistant) ในรายวิชา1700 201 Quantitative Analysis
- ปี การศึกษาที่ 1/2558ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์(Teacher Assistant) ในรายวิชา 1701 100 Business Mathematics
- ปี การศึกษาที่ 2/2557ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์(Teacher Assistant) ในรายวิชา 1700 200 Business Statistics
- เข้าร่วมศึกษาดูงานที่บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เข้าร่วมศึกษาดูงานที่บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)จังหวัดนครราชสีมา
- เข้าร่วมศึกษาดูงานที่บริษัท โอสถสภา จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในส่วนของเครื่องดื่มชูกำลัง M-150
- เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 12/02/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51860 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127980 คน