SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ,ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ,ผู้จัดการฝ่ายตลาด | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตลาด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบัญชี/งานการเงิน การธนาคาร/ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10280
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 26 มิถุนายน 2515 (อายุ 46 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 158 cm. น้ำหนัก 65 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
  3. ผู้จัดการฝ่ายตลาด
เงินเดือน 70,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สมุทรปราการ
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัญฑิต
สาขาวิชา การบัญชี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2543
เกรดเฉลี่ย 2.30
5.2  
ระดับการศึกษา อนุปริญญา
ชื่อสถานศึกษา มิตรพลพณิชยการ
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2540
เกรดเฉลี่ย 3.00
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน - จนถึง กรกฎาคม -
ชื่อบริษัท บริษัท สุพรชัย จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
113 ซ.อ่อนนุช 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
เงินเดือน
60,000
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ความรับผิดชอบ วิเคราะห์งบการเงิน
บริหารตรวจสอบ, วางระบบบัญชีและภาษีอากร
จัดทำบัญชีทุกขั้นตอนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express
ปิดงบการเงินยื่นกรมสรรพากร
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2545 จนถึง เมษายน 2552
ชื่อบริษัท บริษัท บางกอก มีทโปรเซสซิ่ง จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
3/2 ซ.27 ถ.สุขุมวิท แขวง/เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เงินเดือน
50,000
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ความรับผิดชอบ วิเคราะห์งบการเงิน
บริหารตรวจสอบ, วางระบบบัญชีและภาษีอากร
จัดทำบัญชีทุกขั้นตอนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express
ปิดงบการเงินยื่นกรมสรรพากร
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2543 จนถึง สิงหาคม 2545
ชื่อบริษัท หจก.โชคดีการ์เมนท์ (1980)
ที่อยู่-ติดต่อ
29/2 ม.1 ถ.สายรังสิต-ท่าน้ำปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เงินเดือน
30,000
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ความรับผิดชอบ จัดทำบัญชีทุกขั้นตอน
ดูแลภาษีอากร
จัดทำ Bank Reconciation
ปิดงบการเงินยื่นกรมสรรพากร
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม - จนถึง ธันวาคม -
สถาบันอบรม บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
หลักสูตรการอบรม
28 ประเด็นปัญหาการปิดบัญชีตามมาตรฐาน
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม - จนถึง ธันวาคม -
สถาบันอบรม บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
หลักสูตรการอบรม
การบัญชีการจัดทำบัญชีและงบการเงิน ปัญหาพร้อมทางออกสำหรับกิจการ NPAEs
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน - จนถึง พฤศจิกายน -
สถาบันอบรม บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
หลักสูตรการอบรม
การจัดการสินค้าคงเหลือแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. เป็นผู้ทำบัญชี CPD
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 12/02/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51860 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127980 คน