SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ,ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงิน ,ผู้จัดการทั่วไป | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงิน ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบัญชี/งานการเงิน การธนาคาร/ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคเหนือ
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 28 มีนาคม 2510 (อายุ 51 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 178 cm. น้ำหนัก ึ72 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร จบ นศท.ชั้นปีที่3
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน
2. ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงิน
  3. ผู้จัดการทั่วไป
เงินเดือน
สถานที่ที่ต้องการทำงาน เชียงราย,เชียงใหม่
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
วุฒิการศึกษา บธบ. การเงินการธนาคาร
สาขาวิชา การเงินการธนาคาร
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2532
เกรดเฉลี่ย 2.83
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - 2551 จนถึง - 2552
ชื่อบริษัท Workpoint Entertainment Public Co., Ltd.
ที่อยู่-ติดต่อ
ปทุมธานี
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ความรับผิดชอบ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 13 ท่าน
ตรวจสอบการจัดทำรายงานทางการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล และรายงานต้นทุน ตลอดจน รายงานที่ใช้ในการบริหารงานเชิงตัดสินใจ
การจัดทำและควบคุมดูแลการทำงบประมาณของ Workpoint Group
ตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่าย
การจัดเตรียมการวิเคราะห์งบการเงิน
ตรวจสอบ PV และ RV
จัดทำ Cash Flow
การบริหารเงินสดคงเหลือ เช่นนำไปฝากพัธบัตรระยะสั้น การนำไปลงทุนในกองทุน เป็นต้น
ดูแลด้านสัญญาทางด้านกฎหมายต่าง
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2559 จนถึง เมษายน 2559
สถาบันอบรม Thai Professional Finance Academy
หลักสูตรการอบรม
การวางแผนการเงิน
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 32 คำ/นาที   อังกฤษ 38 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. วางระบบบัญชี
  2. สามารถใช้ Excel ในการงานการเงินและบัญชี
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1.การเขียนขอเงินกู้กับทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวนเงิน 13 ล้านบาท (อนุมัติ)
2.กู้เงินธนาคาร ไทยทนุ 108 ล้านบาท สำหรับโครงการลุมพินี เพลส
3.กู้เงินธนาคาร ทหารไทย 145 ล้านบาท สำหรับโครงการ Lumpinee Happy Land Project.
4.กู้เงิน บงล. เกียรตินาคิน 45 ล้านบาท สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
5.ที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สามารถสร้างยอดซื้อ-ขายหลักทรัพย์ได้ 120 ล้านบาทต่อเดือน
6.ที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างยอดซื้อ-ขายหลักทรัพย์ได้ 100 ล้านบาทต่อเดือน
7.ที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สามารถสร้างยอดซื้อ-ขายหลักทรัพย์ได้ 15 ล้านบาทต่อเดือน
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 11/05/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51860 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127980 คน