SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง เลขานุการโครงการ/แผนก ,Admin ,Document Control | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง เลขานุการโครงการ/แผนก ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งAdmin ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งDocument Control ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เลขานุการโครงการ/แผนก ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเลขา/งานประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า/งานธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 2 สิงหาคม 2524 (อายุ 37 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 157 cm. น้ำหนัก 75 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เลขานุการโครงการ/แผนก
2. Admin
  3. Document Control
เงินเดือน 18,00-21,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สายไหม ดอนเมือง บางเขน มีนบุรี หลักสี่ จตุจักร ลำลูกกา
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
วุฒิการศึกษา บธ.บ
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(การตลาด)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2547
เกรดเฉลี่ย 2.56
5.2  
ระดับการศึกษา ปวส.
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์)
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2545
เกรดเฉลี่ย 2.60
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม 2559 จนถึง พฤษภาคม 2560
ชื่อบริษัท บริษัท สแปน ซิสเต็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
ซ.วิภาวดี 42 (ปัจจุบันย้ายบริษัทแล้วค่ะ)
เงินเดือน
21,000
ตำแหน่ง
เลขานุการโครงการ/วิศวกรรม
ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานงานของแต่ละโครงการที่รับผิดชอบ
- ติดตามการทำงานของแต่ละวัน (แผนการทำงานของแต่ละโครงการ)
โครงการที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 10 โครงการ
- ติดตามวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปใช้ของแต่ละโครงการ
- ติดตามผลของเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ควบคุมโครงการ
2.จัดทำเอกสารและเข้าร่วมประชุม Site Meeting (วาระและบันทึกประชุม)
- รายงานการประชุม (ถอดข้อความการประชุม)
- วาระการประชุม
3.รวบรวมข้อมูลของโครงการจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานประจำสัปดาห์ (Weekly Report)
4.จัดทำเอกสารรายงานประจำสัปดาห์ของโครงการ (รายงานความก้าวหน้าของงาน)
5.รวบรวมข้อมูลของโครงการจัดทำเป็นเอกสารรูปแบบ Presentation
6.จัดเก็บเอกสารงานที่เกี่ยวข้องของโครงการทีรับผิดชอบให้เรียบร้อยและสามารถค้นหาได้ง่ายต่อการใช้งาน
- จัดทำหนังสือการขออนุมัติ (เงินสด,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน)
- สั่งซื้อวัสดุ (Purchase Order)
- ใบเบิกวัสดุ
- Shop Drawing ของโครงการที่รับผิดชอบ
- เอกสารขอ Approve วัสดุก่อนเข้าปฏิบัติที่หน้างานจริง
7.รับส่ง E-Mail ติดต่อประสานงานทั่วไป
8.ดูแลจัดการความเรียบร้อยทั่วไปภายในโครงการก่อสร้าง

6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2557 จนถึง เมษายน 2558
ชื่อบริษัท บริษัท ธนบดี ดีไซด์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
ปิดกิจการ
เงินเดือน
20,600
ตำแหน่ง
เลขานุการโครงการ/ประสานงาน
ความรับผิดชอบ 1.ประสานงาน งานออกแบบตกแต่งภายใน
2.จัดทำเอกสารและเข้าร่วมประชุม Site Meeting (วาระและบันทึกประชุม)
3.รวบรวมข้อมูลของโครงการจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานประจำสัปดาห์ (Weekly Report)
พร้อมทั้งจัดทำเป็น - รูปเล่มเสนอต่อ OWNER
4.จัดทำเอกสารรายงานประจำสัปดาห์ของโครงการ (รายงานความก้าวหน้าของงาน)
5.จัดทำเอกสารส่งมอบงาน งานออกแบบตกแต่งภายใน
6.รวบรวมข้อมูลของโครงการจัดทำเป็นเอกสารรูปแบบ Presentation
7.จัดเก็บเอกสารงานออกแบบภายในโครงการที รับผิดชอบให้เรียบร้อยสามารถค้นหาได้ ง่ายต่อการทำงาน -ในขั้นตอนถัดไป
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2556 จนถึง มกราคม 2557
ชื่อบริษัท บริษัท A.A.E. GROUP-88 จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
หทัยราษฎ์ มีนบุรี
เงินเดือน
18,000
ตำแหน่ง
เลขานุการโครงการ
ความรับผิดชอบ 1.รวบรวมข้อมูล ของโครงการจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานประจำสัปดาห์ (Weekly Report) พร้อมทั้งจัดทำรายงานเป็นรูปเสนอต่อ Owner
2.รวบรวมข้อมูลของโครงการจัดทำเป็นรูปรายงานประจำเดือน (Monthly Report) พร้อมทั้งจัดทำเป็นรูปเล่ม- เสนอต่อ Owner
3.รวบรวมข้อมูลของโครงการจัดทำเป็นรูปแบบ Presentation
(รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน)
4.จัดเก็บเอกสารรวมทั้ง Shop Drawing ที เกี่ยวข้องภายในโครงการก่อสร้าง (Log Sheet)
5.จัดทำเอกสารและเข้าร่วมประชุม Site Meeting (วาระและบันทึกประชุม)
6. รับส่ง ตอบโต้ E-MAIL งานภายในโครงการ
7.ดูแลจัดการความเรียบร้อยทั่วไปภายในโครงการก่อสร้าง
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2557 จนถึง สิงหาคม 2557
สถาบันอบรม มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต
หลักสูตรการอบรม
การพัฒนาศักยภาพบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2551 จนถึง ตุลาคม 2551
สถาบันอบรม สถาบันอบรม Inter Acadamy
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Import Export, Carco , and Shipping
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 จนถึง ตุลาคม 2550
สถาบันอบรม Neo Mentor@Montransport
หลักสูตรการอบรม
การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2000 และการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 35 คำ/นาที   อังกฤษ 37 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
  2. มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS-Office, Internet, Exeed, AutoFlight ใช้ Auto Cad ได้บ้าง, Social Network ทั่ว
  3. ทำงานภายใต้ความกดดันได้
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 19/02/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51860 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127980 คน