SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 133 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งสำนักงาน พัฒนาองค์กร ISOประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3. เสมียน
  การศึกษาสูงสุด ม.ปลาย
สถาบัน กศน.อำเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรสาคร อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่บัญชี
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ พัทยา,บางละมุง อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
2. nurse educator
3. หัวหน้าหน่วย / ผู้จัดการพัฒนาบุคลากร
  การศึกษาสูงสุด ป.โท
สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) ม.มหิดล
สาขา การพยาบาล
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางขุนเทียน อายุ 49 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเลน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประสานงาน
2. บุคคล
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยากรุงเทพ
สาขา การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้ BTS, MRT, อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสินเชื่อ
2. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
3. เจ้าหน้าที่สนับสนุนและควบคุม
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แผนกบุคคล
2. เกี่ยวกฎหมาย
3. งานขายเกี่ยวกับทางการแพทย์
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชธานี
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Document Office
2. เจ้าหน้าควบคุมเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อมตะชลบุรี อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. งานคีย์ข้อมูล
3. งนเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานISO
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครและปริมลฑล อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. การเงิน การตลาด
3. บริการลูกค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ภายในจังหวัดอุบล (อำเภอเมือง,อำเภอวารินชำราบ) อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จัดซื้อ
2. สโตร์
3. สำนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าควบคุมเอกสาร
2. พนักงานธุรการ
3. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน
3. เลขานุการสำนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล นนทบุรี อายุ 48 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Document control ISO
2. Admin
3. Purchase
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม ราชภัชราชนครินทร์
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก ,ภาคเหนือ อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Document control
2. Purchase
3. Admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน Rajabhat Rajanagarin Unversity
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
3. เจ้าหน้าที่ It support
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บางใหญ่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. บันทึกข้อมูล
2. ธุรการ
3. บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน แม่โจ้
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานเลขานุการ
2. งานสำนักงาน
3. งานประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
สาขา บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 48 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QA, QC
2. QMR
3. ISO
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา การจัดการผลิตพืช
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง สำนักงาน , หาพนักงาน พัฒนาองค์กร | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ISO

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ