SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 444 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งบุคคล ฝึกอบรม สรรหาประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่สรรหา
3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
3. ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 55 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2. ผู้ดูแลสวน
3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดหรือการขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
สาขา สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Training and Development
2. HRD
3. Customer Servicer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3. หัวหน้างานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบริหารบุคคล
2. งานพัฒนาบุคคลากร
3. HRBP
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ พิษณุโลก หรือใกล้เคียง อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ็HRM
2. HR Business Partner
3. Consult
  การศึกษาสูงสุด ปริญญา
สถาบัน ศิลปากร
สาขา โบราณคดี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR - Admin Manager
2. HR Manager
3. Admin Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา Marketing
ประสงค์ทำงานที่ Any อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมถ์
สาขา การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. หัวหน้างานบุคคล
2. หัวหน้างานฝึกอบรม
3. ผู้ช่วยผู้จัดการบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการบุคคลและธุรการ
2. ผู้จัดการทั่วไป
3. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รามคำแหง
สาขา การเงินการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 52 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
2. หัวหน้าแผนก
3. บุคคลอาวุโส
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ/ประสานงาน
2. จัดซื้อ
3. บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ เขตมีนบุรีและสถานที่ใกล้เคียง อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. เจ้าหน้าที่กฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. บุคคล
2. ธุรการ
3. เสมียน
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ มาบตาพุต อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่สรรหา
3. เจ้าหน้าที่บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ พันท้ายนรสิงห์ อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บุคคล
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ หัวหิน,ปราณบุรี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา วิทยาการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
2. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันรัชภาคย์
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เขตพญาไท ลาดกระบัง บางนา สวนหลวง อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. HR Manager
2. HR Superviser
3. HRM Mgr.
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ประเวศ สวนหลวง บางนา พระโขนง อ่อนนุช อายุ 51 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง บุคคล , หาพนักงาน ฝึกอบรม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สรรหา

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ