SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 441


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งบุคคล ฝึกอบรม สรรหาประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. ทรัพยากรบุคคล
2. จัดซื้อ
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ศรีปทุม
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Employee Relation Manager
2. HR Manager
3. ตำแหน่งอื่นๆที่เหมาะสม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏเลย
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่สรรหา
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย HR
2. Sup. HR
3. Senior HR
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง,มีนบุรี,หนองจอก,บางกะปิหรือใกล้เคียง อายุ 50 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การจัการ-ทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพทมหานคร อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR admin
2. ธุรการ
3. ประสานงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ กทม.เขตหนองจอก,มีนบุรี,บึงกุ่ม,ลาดกระบัง อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. sale coordinator
2. ธุรการเอกสาร
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ราชภัฏราชนครินทร์
สาขา บริหารทรัพย์ยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิบูลย์บริหารธุรกิจ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้าฝ่ายบุคคล
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Compensation & Benefits Officer
2. HR Officer
3. HRIS Officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. การขาย
3. บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา บริหารทรัพยากรย์มนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝึกอบรม
2. บุคคล
3. ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน เทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ได้หมด อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการฝ่ายบุคคล
2. พนักงานOffice
3. พนักงานฝ่ายต่างๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ปทุมธานี อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานภาคพื้น
2. ทรัพยากรมนุษย์
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สวนสุนันทา
สาขา ธุรกิจการบิน
ประสงค์ทำงานที่ นครศรีธรรมราช อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Training Manager
2. HRD Manager
3. HRd Specialist
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
สาขา การบริหารพัฒนาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผจก.บริหารงานบุคคล
3. ผจก.ทรัพยากรมนุษย์
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานฝ่ายบุคคล
2. งานธุรการ
3. งานบริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้างานบุคคลและฝึกอบรม
2. HR Section Chife
3. หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปทุมธานี อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
3. ผู้จัดการแผนกธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎสงขลา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝึกงานฝ่ายบุคคล
2. ฝึกงานแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. ฝึกงานบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง บุคคล , หาพนักงาน ฝึกอบรม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สรรหา
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52135 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128107 คน