ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 443 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งบุคคล ฝึกอบรม สรรหาประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่Payroll
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR
2. ธุรการ
3. บัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การจัดการธุรกิจบริการ
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Employee Relation Manager
2. HR Manager
3. ตำแหน่งอื่นๆที่เหมาะสม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏเลย
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. HR
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบริหารจัดการ
2. วางระบบงานในสำนักงาน
3. พัฒนาองค์กร
  การศึกษาสูงสุด มินิ MBA
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ และต่างจังหวัดใกล้เคียง อายุ 54 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่เงินเดือน
2. เจ้หน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. เจ้าหน้าที่สรรหา
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎนครปฐม
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม , สมุทรสาคร อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าจัดซื้อ
3. เจ้าหน้าที่ไอที
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การตลาดระหว่างประเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานประสานงาน
2. งานบุคคล
3. งานโรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา การจัดการ การท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผจก.บริหารงานบุคคล
3. ผจก.ทรัพยากรมนุษย์
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานฝ่ายบุคคล
2. งานธุรการ
3. งานบริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้างานบุคคลและฝึกอบรม
2. HR Section Chife
3. หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปทุมธานี อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
3. ผู้จัดการแผนกธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎสงขลา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝึกงานฝ่ายบุคคล
2. ฝึกงานแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. ฝึกงานบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกริก
สาขา ประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Telesale
2. ธุรการทั่วไป
3. ฝ่ายบุคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ บางกะปิ รามคำแหง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิทยากรบรรยาย Trainer
2. Senior Supervisor
3. Assistant Manajer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา ศิลปกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (เอกท่องเที่ยว )
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการบุคคล
2. บุคคล
3. ลูกค้าสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR
2. Hr
3. HRM
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย HR
2. Sup. HR
3. Senior HR
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง,มีนบุรี,หนองจอก,บางกะปิหรือใกล้เคียง อายุ 50 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การจัการ-ทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพทมหานคร อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง บุคคล , หาพนักงาน ฝึกอบรม | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สรรหา
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใช้งาน 52567 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128213 คน