SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 273


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งโรงแรม ท่องเที่ยว ภัตาคาร ร้านอาหารประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. งานบริการ
2. Front Office รีสอร์ท
3. ทำเบอเกอรรี่
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แม่ครัว
2. ผู้ช่วยแม่ครัว
3. กุ๊ก
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน ร.ร.ศรีบุณยานน์
สาขา ตามหลักสูตร
ประสงค์ทำงานที่ จ.นนทบุรี อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับ
2. ประชาสัมพันธ์
3. พนักงานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ โรงแรม อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ทางด้านเอกสาร
2. ทางด้านการผลิต
3. ทางด้านการขาย
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ร.ร นวมิทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สาขา ธุรกิจการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ บางเขน อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Reception
2. Cook or Helper
3. Waitress
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยพาณิชยการนครศรีธรรมราช
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ แม่สอด หรือ ตาก อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Parttime
2. barista
3. งานนอกเวลา
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
สาขา ศิลป์-ภาษาจีน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. แอร์กราวน์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
2. แอร์กราวน์สนามบินดอนเมือง
3. แอร์กราวน์สนามบินสุวรรณภูมิ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา การโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ สนาบินดอนเมือง อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานประจำshop 3BB
2. พนักงานธุรการ
3. พนักขาย
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สาขา อังกฤษธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แม่บ้าน
2. แม่บ้าน
3. ล้างจาน
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน โรงเรียนบ้านวังนํ้พัฒนา
สาขา ม.ต้น
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 20 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบริการ
2. งานประสานงาน
3. แลกเปลี่ยนเงินตรา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา ธุรกิจการบิน
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้างาน
2. พนักงานทั่วไป
3. ผู้ช่วยผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา อาหารและโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ บุรีรัมย์ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ล่ามญี่ปุ่น
2. เลขานุการ
3. พนักงานต้อนรับ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน เกษมบัณฑิต
สาขา ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. GSA
2. Reception
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Bartender
2. Bellman
3. Store
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขา ม.ปลาย
ประสงค์ทำงานที่ Kata rock อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ด้านเบเกอรี่
2. เบเกอรี่ trainer
3. ผู้จัดการด้านเบเกอรี่
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Air Ground/air plan officer
2. พนักงานฝ่านบุคคล
3. พนักงานโรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สาขา การจัดการบริการ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยเชฟอาหารไทย

  การศึกษาสูงสุด ม.ปลาย
สถาบัน รร.วัดสังเวช
สาขา ศิลป์ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. จัดซื้อ
3. บคคล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มรภ.ราชภัฏราชนครินทร์
สาขา ศิลปศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานภาคพื้นสายการบินแอร์เอเชีย
2. พนักงานภาคพื้นสายบินนกแอร์
3. พนักงานภาคพื้นสายการบินไทยไลออนแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินอุดรธานี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Ground service
2. Hr
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา การจัดการการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง โรงแรม , หาพนักงาน ท่องเที่ยว | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ภัตาคาร ร้านอาหาร
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52129 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128106 คน