SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 66 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งศิลปกรรมศาสตร์ กราฟฟิค ดีไซน์ ช่างศิลป์ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. ศิลปะ
2. ศิลปกรรม
3. ออกแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทบาลัยธุรกิจบัณฑิต
สาขา ศิลปกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. motion graphic
2. editor
3. graphic
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.กรุงเทพ
สาขา ทัศนศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ดอนเมืองและนนทบุรี อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. กราฟฟิค
2. กราฟฟิค
3. กราฟฟิค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชมงคลธัญบุรี
สาขา ศิลปกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. event coordinator
2. event support
3. creative
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา ศิลปศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. graphic Design
2. ออกแบบ
3. ช่างภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา การจัดการเสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Graphic design
2. การตลาด ดูแลลูกค้าออนไลน์
3. Product design
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา กราฟฟิกอาร์ตและมีเดีย
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานกราฟิก
2. พนักงานกราฟิก
3. ฝ่ายศิลป์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. การฟฟิค
2. ธรุการ
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลพบุรี
สาขา ศีลปกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Graphic design
2. ถ่ายภาพ
3. งานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ช่างวาดภาพสีน้ำมัน
2. ช่างศิลป์
3. ทำฉากต่างๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา จิตรกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ประเทศไทย อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ออกแบบเซรามิกส์
2. ออกแบบภายใน
3. หนังสือเด็ก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ออกแบบเซรามิกส์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักพัฒนาสังคม
2. ทรัพยกรบุคคล
3. อาจารย์สอนศิลปะ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 52 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. กราฟฟิก ดีไซน์
2. พนักงานเก็บเงินทางด่วน
3. พนักงานเก็บเงินทางด่วน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา การออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Graphic Designer
2. Photographer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สาขา Fashion and textile design
ประสงค์ทำงานที่ ภูเก็ต อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กราฟิกดีไซน์
2. นักออกแบบผลิตภัณฑ์
3. นักเขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. fashion designer
2. stylish designer
3. Fashion marketting
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. งานขาย
3. งานนิเทศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มช
สาขา วิทยุโทรทัศกระจายเสียง
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. part time ผู้ช่วยเบเกอรรี่ ผลิตเบเกอรรี่
2. part time เกี่ยวกับอาหาร
3. คีย์ข้อมูลและอื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา ศิลปกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริฆลฑล อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ออกแบบ บรรจุภัณฑ์
2. ออกแบบ สิ่งพิมพ์
3. ออกแบบ สื่อภาพและเสียง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา ศิลปศาสตร์ วิจัตรศิลป์ประยุกต์ศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครฯ อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Graphic design
2. Web design
3. Programmer
  การศึกษาสูงสุด Bachelor Degree
สถาบัน Liverpool John Moores University
สาขา Internet Computing System
ประสงค์ทำงานที่ Thailand อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง ศิลปกรรมศาสตร์ , หาพนักงาน กราฟฟิค ดีไซน์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ช่างศิลป์

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ