ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 47 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. งานธนาคาร
2. เจ้าหน้าที่งานสินเชื่อ
3. Marketing
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่, สงขลา อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่การตลาด/Strategic planning
2. เจ้าหน้าที่ทางถิติ
3. เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา สารสนเทศสถิติ
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่นและกรุงเทพฯ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิเคราะห์ข้อมูล
2. ประสานงาน
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ สงชลา อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิเคราะห์ข้อมูล
2. Planogram
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธนาคาร
2. พนักงานออฟฟิต
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน สถิติ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน
2. เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. data analyst
2. data officer
3. admin
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. BOI
2. นำเข้า/ส่งออก
3. งานเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลับธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี / ฉะเชิงเทรา อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ วางแผนการเงินและงบประมาณ
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
3. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. data analyst
2. business analyst
3. statistician
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑลและภาคกลาง อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายการเงินและบัญชี
2. ฝ่ายบริการลูกค้า
3. ฝ่ายการจัดการสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา การเงินและการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่,สงขลา,พัทลุง อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. การตลาด
2. บัญชี
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สรรหาวาจ้าง
2. จัดซื้อ /ประสานงาน
3. การเงินการธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครูหรืองานการศึกษา
2. นักสถิติ
3. นักบัญชีหรืองานเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ราชบุรี/เพชรบุรี/สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. การเงิน
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ จ.สงขลา อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานบริการ parttime
2. พนักงานบริการ parttime
3. พนักงานบริการ parttime
  การศึกษาสูงสุด มัธยมการศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา
สาขา ศิลป์-คำนวณ
ประสงค์ทำงานที่ เซ็ลทรัลลาดพร้าว อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นบริษัทไทยแอร์เอเชีย
3. gound staffสายการบินไลออนแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานทรัพยากรบุคคล
2. สถิติ, สารสนเทศ
3. การจัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา สารสนเทศสถิติ
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่น, กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานที่กี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
2. งานธุรการ
3. งานสำนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการตวงวัดชั่ง
2. ผู้ช่วยนักวิจัยงานต่างๆ
3. นักสถิติ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย นเรศวร
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เศรษฐศาสตร์ , หาพนักงาน คณิตศาสตร์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สถิติ
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใช้งาน 52565 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128212 คน