SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 242


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งกฎหมาย ทนายความ นิติกรประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. ทนายความ
2. เกียวกับกฎหมาย
3. นิติกร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานราชการ
2. พนักงานลูกจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏมหาสารคาม
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เกี่ยวกับกฏหมาย
2. นิติกร
3. ให้คำปรึกษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


  การศึกษาสูงสุด -
สถาบัน -
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
3. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา รัฐศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกรธนาคาร
2. นิติกรศาล
3. นิติกร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกร
2. เลขาธิการ
3. งานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บริหารงานทั่วไป
2. บริหารงานบุคคล
3. พนักงานประจำออฟฟิส
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การบริหารรัฐกิจ
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ สงขลา อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ทนายความ
2. เสมืยนทนายความ
3. ผู้ช่วยทนายความ
  การศึกษาสูงสุด นิติศาสตร์
สถาบัน รามคำแหง
สาขา นิตศาสาตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นิติกร
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและสมุทรปราการ อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ศรีปทุม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี,ปทุมธานี อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานกฎหมาย
2. นิติกร
3. ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี4ปี
สถาบัน ราชภัฏรำไพพรรณี
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าพนักงานตั้อนรับภาคพื้นดิน
2. งานธุรการ
3. คัีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธุรการบุคคล
2. พนักงานธุรการทั่วไป
3. บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานด้านโลจิสติก
2. งานด้านเอกสาร
3. งานกลางทะเล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาส
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุระการ
2. เสมียน
3. จัดการเอกสารทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม ปริมลฑล อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้น Ground staff
2. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์
3. นักวิเคราะห์นโบายและแผน
  การศึกษาสูงสุด บัญฑิตศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา การเมืองการปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกร
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบินแอร์เอเชียสนามบินนานาชติหาดใหญ่
2. พนักงานคีย์ข้อมูลก่อนขึ้นเครื่อง
3. พนักงานภาคพื้นสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช
สาขา การปกครองท้องถิ่น
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินนานาชาตหาดใหญ่ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกร
2. ที่ปรึกษากฎหมาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง กฎหมาย , หาพนักงาน ทนายความ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง นิติกร
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51846 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127973 คน