SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 322


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งราชการ รัฐวิสาหกิจ ครู อาจารย์ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. Clerk Material
2. เสมียน
3. QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยราชถัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขา วิทยาการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. คีย์ข้อมูล
3. เดินเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน รร.โยนออฟอาร์คเทคโนโลยี
สาขา การเลขานุการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูสอนคณิตศาสตร์
2. ติวเตอร์
3. ติวเตอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. รับงานเขียนแบบ part time
2. เขียนแบบ cad solid work
3. เขียนแบบ เสาร์-อาทิตย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เลขานุการ
2. วิชาการ
3. ติดต่อประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน ม.บูรพา
สาขา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. พนักงานราชการ
3. พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา ศึกษาศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานราชการ
2. นักวิทยาศาสตร์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ อ.หาดใหญ่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูคณิตศาสตร์
2. ครูคณิตศาสตร์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานราชการ
2. พนักงานสถิติ
3. พนักงานเทคโนโลยี/สารสนเทศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดชลบุรี อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อาจารย์สอนดนตรีสากล
2. ผู้เชียวชาญ/วิทยากรการใช้โปรแกรมบันทึกโน้ตเพลง(Sibelius)
3. วิจัยดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา สังคีตวิจัยและพัฒนา(Music Composition)
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนครราชสีมา อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา บริหารการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอัตราจ้าง
2. ครูอัตราจ้าง
3. ครูอัตราจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา การวัดและประเมินผลการศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ โรงเรียนเอกชนหรือรัฐบาล อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อาจารย์ผู้สอน
2. tarning
3. วิศวกร
  การศึกษาสูงสุด ปโท
สถาบัน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา วิศวะไฟฟ้าควบคุม
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครู
2. พนักงานข้าราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ โรงเรียน,กรมป่าไม้ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. เจ้าหน้าที่สำนักงาน
3. นักแสดง นางแบบโฆษณา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา นาฏศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ กรุงเทพ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักแปลข่าวกีฬาอิสระ
2. นักแปลบทภาพยนต์อิสระ
3. นักแปลข่าวต่างประเทศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา การบริหารการศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ บ้าน อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. แอร์กราวด์สายการบินนกแอร์
2. แอร์กราวด์สายการบินแอร์เอเชีย
3. แอร์กราวด์สายการบินไทยสมาย์
  การศึกษาสูงสุด ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กราด
2. พนักงานตรวจบัตร
3. เจ้าหน้าที่ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน ร.ร.บางมูลนากวิทยาคม
สาขา วิทยาศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-สมุทรปราการ อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
2. งานธุรการ
3. บริหารงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
สาขา บริหารธุรกิจ (การจัดการสถานพยาบาล)
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูประจำชั้นป.1
2. ครูอนุบาล
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ บางบ่อ อายุ 41 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง ราชการ , หาพนักงาน รัฐวิสาหกิจ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ครู อาจารย์
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52129 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128106 คน