KPI (Key Performance Indicator)


KPI (Key Performance  Indicator) ตัวชี้วัด 
  หมายถึง ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานโครงการในระดับต่าง ๆ เช่น  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับทรัพยากรหรือปัจจัยนำเข้า  (KPIs  at  Inputs  Level)
  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับกิจกรรม (KPIs at Process  Level)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับผลผลิต (KPIs at Outputs Level)
  ตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานในระดับผลลัพธ์ (KPIs at Outcome Level)
  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับผลสัมฤทธิ์ (KPIs at Result  Level) 
  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ดีต้องวัดค่าได้และค่าของตัวชี้วัดต้องสามารถแสดงออกมาเป็นตัวเลขใน ลักษณะร้อยละ (Percentage) อัตราส่วน (Ratio)  สัดส่วน  (Proportion)  อัตรา (Rate) จำนวน (Number)  และค่าเฉลี่ย  (Average  or  Mean)  ฯลฯ  ได้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน  สามารถวัดหรือสังเกตได้   สามารถชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ผลการประเมิน    ผู้มีส่วนได้เสียและผู้รู้ในสาขานั้น ๆ
KPI (Key Performance Indicator) | คำศัพท์งานบุคคล ที่ SiamHRM.com :- KPI (Key Performance Indicator) แปลว่า, KPI (Key Performance Indicator) ความหมาย, คำแปล KPI (Key Performance Indicator) , แปลไทย KPI (Key Performance Indicator) , KPI (Key Performance Indicator) แปล 

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54436 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน