SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 SiamHRM : : ศัพท์เฉพาะในงานบริหารบุคคล  หน้าหลัก : หมวดอักษร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   

อักษร J

Job (n) : งาน ( piece of work )

Job analysis (n) = กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่ามีลักษณะงาน ความรับผิดชอบและเงื่อนไขแวดล้อมอะไรบ้าง

Job analyst's (n) = ผู้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน

Job description (n) = คำพรรณนาลักษณะงาน ซึ่งบอกว่าผู้ทำงานในตำแหน่งนั้นจริง ๆแล้วทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร และอยู่ในสภาวการณ์อย่างไรบ้าง

Job mobility (n) = สามารถโยกย้ายจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง

Job rotation (n) = การหมุนเวียนของคนทำงานจากงานในแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่ง

Job specification (n) = ข้อกำหนดคุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

 

n = noun ( คำนาม ) v = verb ( คำกริยา )
adj. = adjective ( คำคุณศัพท์ ) pl = plural ( คำพหูพจน์ )