HR Best Practice หลักสูตรเรียนลัดสู่ HR มืออาชีพ : SIAMHRM.COM

HR Best Practice หลักสูตรเรียนลัดสู่ HR มืออาชีพ
บทเรียนจากวิกฤตที่ผ่านมา ทำให้ซีอีโอของหลายบริษัทเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะองค์กร ที่อยู่รอดและสามารถสร้างรายได้แม้ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤต ล้วนแต่ให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น "ดิสนีย์" "แมคโดนัลด์" หรือองค์กรไทย ๆ อย่าง "ปูนซิเมนต์ไทย" "ปตท."

แต่กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องหมู ๆ สำหรับ มือใหม่ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center) สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคน (Training Consult) จึงได้เปิดอบรมหลักสูตร HR Best Practice Program ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมเรดิสัน

"รัฐ ดำรงศรี" กรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด บอกว่า งานนี้จะได้พบกับผู้บริหารด้าน HR มืออาชีพ 4 ท่าน ประกอบด้วย "กิตติคุณ วัชรมณเฑียร" Knowledge Management Manager, Human Resources Development Division บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด "บดี ตรีสุคนธ์" ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย "สรวุฒิ หรณพ" อดีตผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท CDG และกลุ่มบริษัท G-ABLE มุกดา สุนทรรัตน์ ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บจก.เอซีเอสจี (ประเทศไทย) หัวหน้าส่วนจัดรับและจ้างงานหัวหน้าส่วนวางแผนอัตรากำลัง ที่จะร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ใน 4 โปรแกรม HR ภาคปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะเป็น Knowledge Management in Practice,Talent Management by Talent Review System, HR Branding Program และ Manpower and Succession Plan ที่ฝ่าย HR ไม่ควรพลาด เพราะแต่ละเรื่องล้วนมีความสำคัญไม่แพ้กัน

อย่างเช่น Knowledge Management in Practice ก็จะไม่ได้พูดถึงแค่เรื่อง หลักการและแนวคิดของ Knowledge Management กับการนำมาปรับใช้จริงเท่านั้น แต่จะมีการยกตัวอย่างการดำเนินกิจกรรม KM ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การศึกษาความจำเป็นในการนำ KM มาใช้ในองค์กร รวมถึงขั้นตอนภาคปฏิบัติการทำ KM ในองค์กร เครื่องมือและเทคนิคการบริหาร KM ที่องค์กรต่าง ๆ ใช้กัน (KM Tools & Techniques) ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ที่รับผิดชอบด้าน KM ต้องเผชิญ กับแนวทางแก้ไข

ในเรื่อง Talent Management by Talent Review System นอกจากเรื่องแนวคิด Talent Management หลักการบริหาร Talent แล้วยังจะมีกรณีศึกษา แนวทางการบริหาร Talent รวมถึงอะไรคือ Talent Review System และขั้นตอนการทำ Talent Review System เป็นอย่างไร มานำเสนอให้เห็นกันชัด ๆ เพื่อง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ

สำหรับเรื่อง HR Branding Program ซึ่งถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของชาว HR จะมีการยกตัวอย่างประกอบที่ได้ปฏิบัติจริง รวมถึงแผนกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการต่าง ๆ ในการทำ HR Branding ที่มากกว่านั้นจะมีข้อพึงระวังและประโยชน์อื่น ๆ ในการทำ HR Branding และกรณีศึกษา จากผลลัพธ์จากการปฏิบัติจริง

เรื่องสุดท้าย Manpower and Succession Plan จะบอกถึงแนวคิดและความสำคัญของการวางแผนกำลังคนกับการจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน กระบวนการจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน ปัจจัยความสำเร็จในการวางแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน ขั้นตอนการจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน และการประเมินปัญหา และการวางแผนป้องกัน

หน้า 30


วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4193  ประชาชาติธุรกิจ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM