แปลง Competency ต่างชาติสู่ HR มือโปรสไตล์ไทย : SIAMHRM.COM

แปลง Competency ต่างชาติสู่ HR มือโปรสไตล์ไทย
ได้เวลารู้ว่าคน HR ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร หลังกำหนดใครต่อใครมานาน

 

*ผู้คร่ำหวอดระบุ Competency สไตล์ไทยต้องรู้ธุรกิจ ภาษาคล่อง สื่อสารเป็น และรู้ใจซีอีโอ

 

 

*พร้อมอย่าละเลยการอ่าน กระทั่ง "การ์ตูน" ยังสร้างแนวคิดให้คมได้

 

 

*เครือซิเมนต์ไทยแนะหนทางสู่มืออาชีพต้องใช้ไอที เหนือสุดคือรู้คนรู้งานอย่างครอบคลุม

 

 

จะเป็นอย่างไรเมื่อวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องพูดถึง Competency ของ HR กันเสียที ร่วมรับรู้อนาคตของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติที่งานบุคคลต้องการ ทำอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยในยุคการแข่งขันดุเดือด และทำเรื่องที่คุ้นเคยให้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใครก็ต้องรู้ บอกกล่าวให้รู้ตัวโดยผู้คร่ำหวอดในวงการ HR

 

 

ดร.จำเนียร จวงตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บีแอลซีไอ จำกัด กล่าวว่า เมื่อมีการพูดถึง Competency ทำให้คนเข้าใจอะไรหลายอย่างคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงต้องทำความเข้าใจและทำความคุ้นเคย หากแต่ว่าCompetency ที่อ้างถึงนั้นเป็นการนำแนวคิดของตะวันตกมาใช้ เพราะคิดว่าทุกอย่างในโลกโลกาภิวัตน์จะต้องเป็นสากล และขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่ด้วยประการทั้งปวงไม่ได้กล่าวถึงในเซนส์ของคนไทย

 

 

กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการปรับพฤติกรรมของคนมากที่สุดคงหนีไม่พ้น HR ที่จะผลักดันให้องค์กรมีความรู้และความสามารถด้วย ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดขององค์กร

 

 

"ที่ผ่านมาปัญหาอยู่ตรงที่ว่าทีผ่านมาไม่ได้กำหนด Competency ออกมาให้ชัดเจน ให้อยู่ในรูปของมาตรฐานคุณสมบัติของคนที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งเหล่านั้น"

 

 

สร้าง Competency ให้ HRไทย

 

 

ดร.จำเนียร บอกว่า คนที่ทำงานด้าน HR จะต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน มีความรู้กว้างขวาง และจะต้องให้การศึกษาด้วยการสื่อสารกับกลุ่มผู้บริหารระดับกลางได้อย่างเข้าใจ

 

 

นอกจากนี้ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ใช้เวลากว่า 10 ปีระบุว่า คนที่จะเป็น HR ได้จะต้องมีความรู้ด้านธุรกิจ สามารถทำหน้าที่ให้ได้ผลในเรื่องการฝึกฝนพนักงาน และมีความสามารถในการจัดการ และคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ การจัดการวัฒนธรรม ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น ศรัทธาและให้กำลังใจ

 

 

ในกรณีของประเทศไทยการศึกษาโมเดล Competency ของต่างประเทศจะต้องนำมาปรับใช้ มิใช่ยกทั้งแนวคิดมาใช้ เพราะลำพังเพียงแค่ความเชื่อมั่นเชื่อถือที่ได้รับ การส่งมอบเนื้องานตามที่มอบหมาย มีความรู้ และสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลง หรือจัดการวัฒนธรรมได้นั้นยังไม่เพียงพอสำหรับองค์กรไทยจะต้องนำ 5 จุดนี้มาเป็นพื้นฐานและพัฒนาต่อยอดให้ได้

 

 

สิ่งสำคัญสำหรับพื้นฐานก็คือความสามารถในการสื่อสารซึ่งจะต้องทำได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการพูดและการเขียน

 

 

"ขณะนี้ปัญหาของ HR คือจะเจอปัญหาว่าจะหาทักษะที่ดีทั้งสองอย่างในคนๆ เดียวไม่ได้ คนเก่ง HR อาจจะไม่เก่งภาษา ซึ่งคนที่เก่งภาษาก็อาจจะไม่เก่ง HR หาได้น้อยมากที่จะมีอยู่ในตัวคนเดียว บางคนพูดเก่งมาก แต่เขียนไม่ได้ แต่งานของHR จะต้องมีทักษะทั้งการพูดและการเขียน ฉะนั้นตรงจุดนี้คือโมเดลที่จะต้องเพิ่ม"

 

 

ฉะนั้นในอนาคตหากจะขับเคลื่อนองค์กรด้วยเครื่องมือ เทรนนิ่ง หรือช่องทางการเรียนรู้และฝึกฝนพนักงานแล้ว จะต้องย้อนพิจารณาคุณสมบัติของHR ด้วย การจัดการจึงจะครบวงจร

 

 

"ตราบใดที่คนไม่เปลี่ยนวิถีชีวิต หรือความคิด การเปลี่ยนแปลงย่อมไม่เกิด การศึกษาโมเดล Competency ของตะวันตกมาใช้ ก็ต้องคิด เพราะวัฒนธรรมตะวันตกเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งไทยต่างจากเขา วัฒนธรรมเขาเป็นอีกอย่าง จะต้องพูดจาชัดเจน แข่งขัน ต่อสู้เพื่อเอาชนะ ดังนั้นการวัดผลหรือการประเมินของเขาก็ต้องรับว่าแพ้ คนชนะก็ต้องดูแลผู้แพ้"

 

 

ดังนั้นการตีความแนวคิดจะต้องเข้าใจ หากจะนำแนวคิดของตะวันตกมาใช้ต้องแน่ใจว่าสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและพนักงานได้หรือไม่

 

 

อ่าน เรียนรู้ธุรกิจ สร้างเครือข่าย

 

 

ดร.จำเนียร กล่าวถึงอุปสรรคและแนวทางการก้าวผ่านสู่ Competency ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวัฒนธรรม เพราะถ้าหากว่า HR สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ก็สามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้จะต้องเริ่มต้นที่ตนเองเสียก่อน HR ต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และที่สำคัญเน้นอ่านหนังสือ ซึ่งจะต้องอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้า

 

 

"การ์ตูนทำให้เรามีความคิดที่ดี มีความคิดที่หลักแหลม คนที่เขียนการ์ตูนออกมาได้เขาคิดหลายชั้นพอสมควร โคลงกลอนก็สามารถประยุกต์ได้"

 

 

สิ่งแรกที่ HR ขาดก็คือความรู้เรื่องธุรกิจ ซึ่งไม่ว่าบริษัทจะจัดอยู่ในธุรกิจประเภทใดก็ต้องทำความเข้าใจลักษณะนั้นๆ แต่ก็มิจำเป็นเพียงว่าจำกัดสิ่งที่ตนรู้เพียงด้านในองค์กรเท่านั้น จะต้องสร้างเครือข่ายกับด้านนอกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือเพื่อเรียนลัด ไม่เฉพาะแต่ในเครือญาติสาย HR เท่านั้น แต่จะต้องเชื่อมไปสู่อาชีพอื่นๆ ด้วย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 

เมื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจ คือ การทำความเข้าใจของเราให้คนอื่นเข้าใจด้วยการสื่อสาร ด้วยภาษา เครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ ความรู้ใหม่ ซึ่งนำมาใช้ในการบริหารงานมนุษย์ได้

 

 

"HR จะต้องดูว่าจุดเด่นของบริษัทอยู่ที่ไหน และนำจุดนั้นมาใช้ และพิจารณาว่าแนวคิดของตะวันตกจะนำมาใช้กับองค์กรอย่างไรบ้าง พร้อมที่จะบอกกับผู้บริหารได้ว่าสิ่งที่จะนำมาใช้ดีหรือไม่ดีอย่างไรในเมืองไทย ขณะเดียวกันก็ต้องคิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา เราก็จะทำให้บริหารงานได้ และ Competency ก็จะเป็นแบบไทยๆ และแข็งแกร่ง"

 

 

''SCG'' แนะหนทางสู่มืออาชีพ

 

 

ขณะที่หลายองค์กรคลั่งไคล้แนวคิดตะวันตกจนลืมความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลง จนทำให้ HR สายพันธุ์ไทยวิ่งตามฝรั่งตลอดเวลาโดยลืมความเป็นตัวของตัวเอง สุดท้ายก็ไม่มีจุดยืนที่เป็นของตัวเองได้สักที

 

 

เครือซิเมนต์ไทยเป็นองค์กรสัญชาติไทยที่มีความสามารถประยุกต์แนวคิดที่มีในตะวันตกและตะวันออกมาใช้ได้ดีในองค์กรได้อย่างเหมาะเจาะลงตัว

 

 

มนูญ สรรค์คุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวในหัวข้อการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อมีเหตุที่องค์กรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงว่า HR มีอิทธิพลอย่างมาก และCompetency ที่จะต้องมีในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการมองการณ์ไกล(Think Ahead) และคิดอย่างมีคุณค่า เป็นผู้นำ เพราะถ้าหากทำงานตามคำสั่งของไลน์แมเนเจอร์ทุกครั้งจะไม่ทำให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 

 

บทบาทหนึ่งก็คือการทำเสนอกลยุทธ์ เป็นเพื่อนคู่คิดกับผู้บริหาร ขวนขวาย ศึกษา และนำเสนอแนวทางที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

 

 

"สิ่งแรกคือการเป็น Strategic partner จะต้องเป็นเพื่อนคู่คิดที่สำคัญของซีอีโอ จะต้องเดินไปกับซีอีโอ มีความรู้มากพอที่จะพูดคุยกับซีอีโอได้ทุกวัน ทุกเรื่อง จะต้องใส่ใจเรื่องคน ซึ่งแนวคิดต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นก็ต้องมาจากทีม HR ที่จะต้องคิดให้มากและคิดให้ไกล"

 

 

มนูญให้ความเห็นว่า ระบบที่ดีที่สุดในแง่ของHR ที่จะต้องทำให้ดีที่สุดคือระบบคัดสรรพนักงาน(Recruitment) ให้ได้คนที่ดีที่สุดให้องค์กร เพราะเมื่อรู้จุดมุ่งหมายขององค์กรแล้ว HR จะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

 

 

ดังนั้น คนที่อยู่ในฐานะบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องผูกวิชาชีพของตัวเองให้เข้ากับโลกธุรกิจให้ได้ เพราะหากแยกกันเมื่อใดเสมือนว่าจะอยู่คนละโลกกับผู้บริหารทุกระดับ และที่สุดแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการยอมรับจะไม่เกิดขึ้นในองค์กร

 

 

อย่างไรก็ตามขณะที่ต้องรู้เท่าทันโลกธุรกิจแล้ว ในงานพื้นฐานที่เป็นเรื่องสำคัญของชาว HR ก็ละทิ้งไม่ได้เช่นกันคือเรื่องคัดสรร การเทรนนิ่ง และการพัฒนา เพื่อที่จะคิดว่าจะเชื่อมโยงกับCompetency หรือธุรกิจของบริษัทได้อย่างไร

 

 

"ถ้าอยากจะต่อยอดจากพื้นฐานเป็นมืออาชีพ ก็ต้องมีBusiness Concept เราจะต้องได้ภาษา เป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพราะถ้าหากทำไม่ได้หรือทำไม่เป็น ก็เท่ากับการสร้างเครื่องมือใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ กระบวนการใหม่ๆ หรือเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ให้องค์กรไม่ได้"

 

 

สุดท้ายถ้าจะเป็นสุดยอดของ HR เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีอิทธิพลมาก ซึ่งมืออาชีพที่เจ๋งจะต้องเก่งไอที เพราะหากไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการทำงานได้ ในขณะที่พนักงานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะทำให้การทำงานไม่ราบรื่น ประการสุดท้ายที่สำคัญก็คือการเงิน ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์รู้กว้างและรู้จริง

 

 

"สิ่งที่HR จะต้องทำคือมองกระบวนการให้ออก ทำให้ทะลุให้ได้ เพราะบางส่วนยังมองแยกกันคือ ระบบคัดสรร เทรนนิ่ง และการจ่ายเงินเดือน ก็แยกแต่ละส่วน ทั้งๆที่จะต้องมองให้เป็นเรื่องเดียวกัน และข้ามสายงานให้ได้" มนูญกล่าวในตอนท้าย

โดย : ผู้จัดการรายสัปดาห์


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM