ความสำเร็จขององค์กรที่ใช้ km : SIAMHRM.COM

ความสำเร็จขององค์กรที่ใช้ km
การจัดการความรู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการให้บริการด้านสื่อสารรายใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เป้าหมายในการจัดการความรู้ และยุทธศาสตร์ของ ทรู

จัดการความรู้ให้กับพนักงาน เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพของพนักงาน พนักงานสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน พนักงานสามารถหาความรู้ ข้อมูลสารสารสนเทศต่างๆที่ทางบริษัทได้เตรียมไว้ให้ได้ด้วยตนเอง ทำให้พนักงานมีความสามารถเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัท  ลูกค้าจะพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงาน    ที่พร้อมทั้งความสามารถและการ ให้บริการที่รวดเร็ว

การทำ KM ของทรู

1. ระบบ KM นำร่องเพื่อสนับสนุนด้าน Call Center

2. เข้าร่วมโครงการ KM กับองค์กรเพิ่มผลผลิ 

3. พัฒนารูปแบบ KM Organization

4. ปัจจุบันได้มีการพัฒนาจนได้ CM web Phase3

5. ใช้เทคโนโลยีบล็อก (Blog หรือ Weblog)

การจัดการความรู้ของ ทรู ก็คือจัดการความรู้และคุณค่าขององค์กร

 (Corporate Values: 4C) ใน 4 เรื่อง ได้แก่

1. Credible การทำให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อถือทั้งคุณภาพและบริการ

2. Caring ความห่วงใยกัน ไว้ใจกันทั้งพนักงานกันเอง และพนักงานกับลูกค้า

3. Creative เน้นการสร้างความแปลกใหม่เพื่อต่อสู้แข่งขันในโลกธุรกิจ

4. Courageous กระตุ้นให้คนกล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ โครงการนำร่องการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

วิเคราะห์การนำแนวทางการใช้ km ของทรูมาใช้ในสถานศึกษา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย นงลักษณ์


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM