เจาะประเด็น ทำไมปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรถึงแก้ไขไม่ได้สักที? : SIAMHRM.COM

เจาะประเด็น ทำไมปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรถึงแก้ไขไม่ได้สักที?    สังเกตมั้ยครับว่าปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นฝ่ายบุคคลเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ปัญหาของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลถ้าจะสามารถแก้ไขได้ลุล่วงด้วยดี จะต้องอาศัยผู้จัดการสายงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย เพราะจริงๆ แล้วผู้จัดการตามสายงานต่างหากที่เป็นผู้ที่ใช้ พัฒนา ประเมินผลงานพนักงานที่อยู่ในการดูแลของตน ไม่ใช่ฝ่ายบุคคล 

    ดังนั้นถ้าบริษัทของท่านต้องการวางระบบ หรือแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากผู้จัดการสายงานต่างๆ ในการเป็นผู้ใช้งานระบบ ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าได้รับการสนับสนุนจาก CEO ของบริษัทด้วยแล้ว ปัญหาต่างๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะแก้ไขไปได้อย่างรวดเร็วและได้ผลครับ บทความโดย : คุณประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM