สถิติคดีของศาลแรงงานกลาง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523-2545 : SIAMHRM.COM

สถิติคดีของศาลแรงงานกลาง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523-2545สถิติคดีของศาลแรงงานกลาง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523-2545
ปี พ.ศ. จำนวนคดีที่ฟ้อง จำนวนคดีที่เสร็จ
2523 1,214 1,069
2524 4,131 4,049
2525 3,598 3,516
2526 3,761 3,807
2527 5,247 5,205
2528 7,583 7,351
2529 7,744 5,430
2530 6,293 6,569
2531 6,774 6,816
2532 7,421 7,411
2533 7,768 7,840
2534 9,173 8,897
2535 9,329 8,687
2536 11,384 10,453
2537 9,833 10,632
2538 11,202 11,150
2539 10,327 10,500
2540 17,140 13,662
2541 23,236 22,059
2542 19,509 18,863
2543 16,533 11,524
2544 15,831 -
2545* 9197 -
* ถึงเดือน สิงหาคม 2545


 

แหล่งที่มา : ศาลแรงงานกลาง


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM