Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Performance Appraisal) : SIAMHRM.COM

Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Performance Appraisal)Competency   เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
 
 
Competency  มีประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้
 
1. ช่วยให้ทราบว่า Competency   เรื่องใดที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้สูงกว่าผลมาตรฐานที่กำหนด
 
2. ช่วยในการกำหนดแผนการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM