พาหญิงมานอน : SIAMHRM.COM

พาหญิงมานอนการที่ลูกค้าพาหญิงมานอนด้วย นายจ้างซึ่งเป็นโรงแรมมีระเบียบว่าลูกค้าจะต้องเสียเงินเพิ่มหากมีระเบียบว่าพนักงานที่ทราบเรื่องนี้จะต้องแจ้งให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยทราบ ท. เป็นพนักงานแล้วไม่แจ้งกลับทำเสียเอง เป็นเพียงทำนอกเหนือหน้าที่ของตน ไม่ถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกเฉพาะตัวของลูกค้าเท่านั้น การกระทำของ ท. จึงไม่ใช่กรณีร้ายแรงไม่เข้าข้อยกเว้นตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา123 (3) การเลิกจ้าง ท. ลูกจ้าง จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม  
 
 
(คำพิพากษาฎีกาที่  3602/2526)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM