สั่งให้ลูกจ้างทิ้งงาน : SIAMHRM.COM

สั่งให้ลูกจ้างทิ้งงาน        ลูกจ้างมีตำแหน่งเป็นหัวหน้างานได้สั่งให้ลูกจ้างอื่นเข้าไปอยู่ในห้องพักคนงานโดยไม่ยอมให้ลูกจ้างนั้นออกมาทำงาน จนนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างอื่นทำงานแทน ถือเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
 
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2156/2525)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM