ตัวอย่างรายงานสารสนเทศ HRIS ชุดที่ 1 : SIAMHRM.COM

ตัวอย่างรายงานสารสนเทศ HRIS ชุดที่ 1ตัวอย่างรายงานสารสนเทศ HRIS ชุดที่ 1

รายละเอียดทั้งหมด สามารถลงทะเบียนพร้อมรับตัวอย่าง Soft File นำไปใช้งานได้จริง จากหลักสูตร Computer Workshop ที่มาจากการปฏิบัติจริง โดยทีมงานที่มีประสบการณ์จริง
 
..........................................................................................................................................................................
ที่มา : member@e-hrit.com ที่ติดต่อ: member@e-hrit.com  เยี่ยมชม http://www.e-hrit.com     [ 22/4/2548 23:19:32 ]

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM