ค่าชดเชยให้ในกรณีเกษียณอายุ : SIAMHRM.COM

ค่าชดเชยให้ในกรณีเกษียณอายุลูกจ้างครบเกษียณอายุตามระเบียบของนายจ้างแล้ว แต่นายจ้างกับลูกจ้างได้ตกลงกันทำสัญญาจ้างกันใหม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อเนื่องกันมาอีก 5 ฉบับ ทั้งยังขึ้นเงินเดือนให้เหมือนลูกจ้างที่ยังไม่เกษียณอายุ จึงไม่มีการกระทำใดของนายจ้างที่ไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้เพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด ถือไม่ได้ว่านายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้างในวันครบเกษียณอายุ นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ในกรณีเกษียณอายุนั้น
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 6828/2543

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM