นายจ้างได้ทำสัญญาจ้างให้ลูกจ้างทำงานอีก 1 ปี หลังจากที่ลูกจ้างเกษียณอายุการทำงาน : SIAMHRM.COM

นายจ้างได้ทำสัญญาจ้างให้ลูกจ้างทำงานอีก 1 ปี หลังจากที่ลูกจ้างเกษียณอายุการทำงานหลังจากที่ลูกจ้างเกษียณอายุการทำงาน นายจ้างได้ทำสัญญาจ้างให้ลูกจ้างทำงานอีก 1 ปี ในหน้าที่เดิม งานที่ทำทั้งก่อนและหลังเกษียณเป็นงานลักษณะเดียวกัน และเป็นงานปกติของธุรกิจนายจ้าง ซึ่งมิใช่งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน อันจะเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย ลูกจ้างจึงไม่ใช่ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนอันจะเลิกจ้างโดยมิต้องจ่ายค่าชดเชยได้
 
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 4531/2541

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM